BL afventer svar fra Vestre Landsret angående ny sag om opsættende virkning

Et formelt brev fra Procesbevillingsnævnet til Bæredygtigt Landbrugs advokat Hans Sønderby Christensen har været genstand for stor debat, og Bæredygtigt Landbrug afventer nu svar fra Vestre Landsret på, om retssagen om opsættende virkning i gødningssagen skal gå om.

skilt-og-traktorer-retten-i-viborg

Den 16. juli modtog Bæredygtigt Landbrug fra Procesbevillingsnævnet en skrivelse omkring en eventuel genoptagelse af sagen om opsættende virkning.

I brevet stod (uddrag): 

”Vestre Landsret har overfor Procesbevillingsnævnet oplyst, at landsretten efter modtagelse af Kammeradvokatens eventuelle bemærkninger til den fornyede begæring om opsættende virkning, vil tage stilling til spørgsmålet på ny.” 

Dette udsagn fra Procesbevillingsnævnet ansporede fredag den 17. juli advokat Hans Sønderby Christensen til at udtale, at nu skulle Bæredygtigt Landbrugs medlemmer gøre sig klar til endnu en tur i Vestre Landsret for at opnå den opsættende virkning i gødningssagen, som ikke blev en realitet, da tre dommeres kendelse gik Bæredygtigt Landbrugs medlemmer imod den 26. juni. 

Hans Sønderby Christensen mener yderligere, at en anden sætning i brevet fra Procesbevillingsnævnet utvivlsomt fortæller at Vestre Landsret agter at forny afgørelsen af spørgsmålet om opsættende virkning. 

”Procesbevillingsnævnet foretager på denne baggrund ikke videre i sagen på det foreliggende grundlag. Hvis landsretten ikke tillægger sagsanlægget opsættende virkning, og De fortsat ønsker, at Procesbevillingsnævnet skal behandle Deres ansøgning, bedes De rette henvendelse til Procesbevillingsnævnet herom i umiddelbar forlængelse af landsrettens fornyede afgørelse.”

I et svar til Landbrugsavisen.dk den 21. juli forlød det imidlertid fra Landsdommer og pressekontaktsdommer ved Vestre Landsret, John Lundum, at Vestre Landsret endnu ikke har taget stilling til, om sagen om opsættende virkning skal gå om. 

”Jeg tror, det måske skyldes formuleringen fra Procesbevillingsnævnet, at Landsretten overfor Procesbevillingsnævnet har sagt, at man vil tage spørgsmålet op på ny. Vi har fået endnu en anmodning om søgsmål med opsættende virkning, men da vi har afsagt kendelse om spørgsmålet, hvor vi nåede frem til, at der ikke skulle være opsættende virkning, så er spørgsmålet nu, om der er grund til at genoptage den dom,”  fortalte John Lundum til Landbrugsavisen.dk den 21. juli. 

Advokat Hans Sønderby Christensen har den 22. juli sendt et hastebrev til Vestre Landsret for at få klarhed over, hvorvidt ordlyden af Procesbevillingsnævnets skrivelse af 16. juli er at forstå, som om en ny sag omkring opsættende virkning er på trapperne. 

Hos Bæredygtigt Landbrug tager formand Flemming Fuglede Jørgensen situationen helt roligt, da der i værste fald er tale om, at Vestre Landsret og Procesbevillingsnævnet endnu ikke har afgjort om retssagen omkring opsættende virkning i gødningssagen skal for retten igen. 

”Vi stoler fuldt ud på vores advokat og hans vurderinger, og nu afventer vi hvad landsretten melder tilbage, ” siger Flemming Fuglede Jørgensen. 

Bæredygtigt Landbrug har anlagt gødningssagen mod den danske stat i efteråret 2012, og der er endnu ikke fastsat en dato for hoveddomsforhandlingen i forbindelse med selve retssagen.

Klik her for at læse Procesbevillingsnævnets brev til advokat Hans Sønderby Christensen den 16. juli 2015

Klik her for at læse advokat Hans Sønderby Christensens hastebrev til Vestre Landsret fra den 22. juli 2015

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.