Byrådsmedlem: Det offentlige sviner

Hvert år udleder det offentlige store mængder urenset spildevand direkte ud i vandmiljøet, uden det har konsekvenser for kommunerne. Byrådsmedlem i Haderslev Kommune, Benny Bonde, har dokumenteret udslip i den forgangne weekend og har sat gang i debatten.

spildevand

Bly, kviksølv, kobber, zink, nikkel, bisphenol A. Disse stoffer er blot nogle af de stoffer som løber lige ud i vandmiljøet fra rensningsanlæg og andre overløb i byer, når man er udsat for kraftige regnskyl, som kloaker og spildevandsanlæg ikke kan håndtere. Og skal det skrives lidt mere grafisk, så hælder kommunerne dit og mit lort lige ud i de åer, vandløb, søer og farvande, hvor folk bader og fisker.

I den netop overståede weekend oplevede man et stort udslip i Haderslev, hvor urenset spildevand blev ledt direkte ud i Haderslev Fjord og Haderslev Dam. Benny Bonde, der er landmand, medlem af Bæredygtigt Landbrug og medlem af Haderslev Byråd, har på sin Facebookside dokumenteret to af de udslip, der var i weekenden, og det er tydeligt på de to videoer, at der bliver lukket store mængder spildevand ud. 

Overløb af urenset kloarkvand  efter regnskyl til Haderslev Dam

Posted by Benny Bonde on Sunday, 26 July 2015

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.


Var ikke klar over, at det offentlige svinede så meget
For Benny Bonde handler forargelsen i høj grad om, at det er ulækkert, at man lukker spildevand direkte ud i vandmiljøet, men også at det offentlige frit kan svine, uden det har konsekvenser. 

”Jeg var ikke klar over, at vi lavede så stort et svineri i det offentlige, og jeg var heller ikke klar over at vi havde så mange overløb i Haderslev. Lige omkring Haderslev har vi 40 overløb, og ved rensningsanlægget lukker man ifølge beregninger 13 tons kvælstof ud på et kvartal”, siger byrådsmedlemmet og forsætter:

”Jeg vil godt drikke det vand, der kommer ud af mine dræn, men jeg vil ikke drikke en milliliter af det, der kommer fra rensningsanlægget eller fra overløbet. Det er jo simpelthen rent kloakvand fortyndet med regnvand, der skyller lige ud.” 

Der skal prioriteres anderledes i kommunerne
Benny Bonde mener, at man ganske enkelt bruger pengene forkert, når man har så meget fokus på at kloakere ude på landet, og på samme tid har så store forureningskilder inde i byerne, der udleder meget store mængder farlige stoffer direkte ud i vandmiljøet.

”Jeg vil jo gerne have, at kloakeringen ude i landområder blev stoppet, og at vi i stedet brugte pengene på at få styr på systemet inde i Haderslev. Det er jo helt tosset, at vi bruger mange millioner på kloakering ude på landet, når man på samme tid har overløb inde i byerne. Det er ren Ebberød bank”, siger Benny Bonde.

Helt grundlæggende synes han, at der er noget galt med tilgangen i det offentlige, og at kommunerne selv kan regulere deres egen udledning, så de ikke kommer i problemer, når de forurener. 

”Det er sjovt, at det offentlige må lave en masse svineri. Havde det været et landbrug, så havde vi jo bare fået et påbud om at få det lavet. Kommunen har derimod en udledningstilladelse, hvilket jeg er ret sikker på, at der var mange landmænd, der gerne ville have i januar måned. Men det skal kommunen bare ikke have lov til at have. Hvis ikke vi har kapacitet nok, så må vi bygge noget mere kapacitet”, siger han.

Overløb fra Haderslev  renseanlæg

Posted by Benny Bonde on Sunday, 26 July 2015

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.


Der er kommet gang i debatten

Siden Benny Bonde lagde sine videoer på Facebook, er de blevet delt flittigt, og debatten har været livlig omkring de udslip, som blev dokumenteret.

”Mange kommenterer jo på Facebook og spørger, hvorfor jeg ikke gør noget ved det, når jeg nu er formand for Udvalget for Plan og Miljø, hvilket jeg godt kan forstå. Jeg skal bare lige finde ud af, hvilke håndtag jeg skal dreje på, hvilket jeg synes det er har været begrænset med indtil nu. Men nu har jeg skabt en kommunikation omkring problemet, og nu kan alle folk se omfanget, og de begynder også at bakke mig op og sige, at det her er noget svineri. ”

Du kan læse mere om de stoffer der bliver udledt via spildevandet i en rapport fra Miljøministeriet

Af Anders Wiese Hooge, awh@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.