Hvad er det Danmarks Naturfredningsforening vil, Ella?

Danmarks Naturfredningsforening (DN) kalder sig Danmarks største grønne organisation, og har som erklæret mål at fremme naturen i Danmark. Det lyder jo som et isoleret set ganske sympatisk formål, og for min del kan jeg da så langt være enig i, at naturen skal have gode kår i Danmark.

køer-på-mark-tina

Af Bjarne Nigaard, administrerende direktør

Sagen er bare den, at DN i stigende grad udøver sine aktiviteter ved at udpege syndebukke. Der er simpelthen for lidt balance og helhedssyn i mange af organisationens udmeldinger, og faktuelle nuancer udviskes til fordel for mere ensrettede holdninger.

Tag nu organisationens præsident, Ella Maria Bisschop-Larsen. Hun meldte tidligere i denne uge på meget kontant vis ud om sin holdning til dansk konventionelt landbrug.

“… Det konventionelle landbrug er nået til vejs ende eller i hvert fald til en skillevej, når det gælder den nuværende produktionsform med manglende dyrevelfærd, forurening af vores vandmiljø, forarmelse af vores natur, MRSA, overforbrug af sprøjtegifte og tårnhøj gæld. …”, har Ritzau citeret hende for at mene.

Og præsident Ella er ikke alene om den slags mildest talt forenklede og fornærmende udsagn.

Organisationens direktør for Natur & Plan, Michael Leth Jess, ligger på samme linje, og har til flere medier skrevet, at de svar vi fra BLs side giver i debatten, ”… synes affødt af en stigende desperation over, at det konventionelle landbrug ikke på nogen mulig måde er bæredygtigt på trods af alle de hjælpepakker, skattelettelser, lempelser eller ophævelser af miljøbeskyttelsen, erhvervet har fået gennem årene. Forurening af naturen, massiv gæld, dårlig dyrevelfærd og en ubønhørlig vigende kurve i beskæftigelsen kalder på nytænkning. …”

Hvis man dumpede ned midt i debatten, uden at have forudgående indsigt i sagen, og ensidigt blev præsenteret for DNs retorik, så ville det jo lyde som et djævelsk landbrugserhverv vi har i Danmark. Ethvert hensyn til natur og dyr undertrykkes, ja, konventionelle landbrugsfamilier er simpelthen noget af det ondeste og mest hensynsløse der findes.

Bæredygtigt Landbrug svarer igen
Hvis DNs retorik får lov at være uimodsagt, så kan det desværre ikke udelukkes, at netop den slags konklusioner vil få lov at stå tilbage hos dele af befolkningen, og i visse medier.

Vi der ved, at skræmmekampagnen mod et helt erhverv, og forsøget på at udstille en hel befolkningsgruppe som imbecile miljøsvin, er (for nu at skrive det helt direkte) noget forbandet ensidigt svineri og nederdrægtige løgnehistorier. I virkeligheden taler det mest af alt for sig selv, at man kan finde på generaliserende at tale sådan om andre mennesker. Og man må spørge sig selv om, hvad egentlig meningen er med en så selektiv og aggressiv retorik, hvor andre større og mere relevante problemer for miljøet åbenbart helt skal udelades?

For dansk landbrug synes jeg det er utrolig væsentligt, at vi ikke lader den slags stå uimodsagt. I for mange år har vi nemlig ladet udgydelserne tale for sig selv. Med det sørgelige resultat, at det af mange er blevet opfattet som stiltiende accept.

Den situation dansk landbrug aktuelt står i, når vi ser på omdømme, skyldes efter min mening en alt for passiv eller overbærende holdning til de udfald, som man sikkert har håbet var så indlysende rablende fejlagtige, at de allerede af den grund blev sorteret fra i meningsdannelsen.

Vi må konstatere, at det i bred forstand var en fejlvurdering.

Vi har derfor en klar opgave foran os. Vi skal med konsekvens slå tilbage i debatten. Vi skal med saglige og underbyggede argumenter nuancere og ændre det forsimplede indtryk, som DN vil have den brede danske befolkning til at adoptere. Vi skal konstruktivt fortælle, at vores virkelighed er en helt anden, end den DN vil tegne skræmmebilleder af. De rette proportioner skal ind i debatten, og der er ingen andre der gør det for os.

Tillad mig derfor at komme med en opfordring: Hver gang du som medlem falder over et af de efterhånden meget spraglede udfald mod dansk landbrug fra DNs side, så kommentér det. Hvert eneste læserbrev med løse holdninger om gift i drikkevand, tæskede dyr og andre DN-myter, skal helst have et sagligt og sobert svar. Hvert et pip om skrupelløs destruktion af naturen for egen profit skal imødegås med de faktiske målte resultater af landbrugets reelle udledning.

Vi har nemlig masser af fakta, der taler vores sag. Og vi har i særdeleshed intet at skamme os over. Danske landbrugsfamilier kan sagtens hæve hovedet og være stolte af den indsats de yder, både for miljøet, for den lokale beskæftigelse, for velfærden og for handelsbalancen. På dén bane kniber det noget mere for DN at have spillere til alle pladser.

Fra kontorets side gør vi hvad vi kan for at nuancere debatten. Vi svarer igen med fakta. Hjælp os gerne med det. For som Piet Hein rigtigt konkluderede:

“Bekæmp med al din kløgt og flid den tåge, tåber spreder; thi visseligen: Ting ta’r tid, men ævl ta’r evigheder”.

Klik herunder for at hente Bæredygtigt Landbrugs vejledning til at skrive debatindlæg og læserbreve, og bland dig selv i debatten. Det gør en forskel, når vi landmænd skriver om vores virkelighed.

Klik her for at hente Bæredygtigt Landbrugs guide til at skrive læserbreve og debatindlæg

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen