Ida Auken på vildspor

Venstres udmelding om at fjerne randzonerne falder ikke i god jord hos den radikale miljøordfører Ida Auken, der mener, at den beslutning vil få store konsekvenser for det danske grundvand. Men randzonerne har intet med grundvandet at gøre, fortæller fagpolitisk rådgiver hos Bæredygtigt Landbrug, Jørgen Evald Jensen.

img_0251

Det vakte stor undren hos Bæredygtigt Landbrugs fagpolitiske rådgiver, da han i fredags så TV 2 News og hørte Ida Auken fortælle, at Venstres udmelding om at fjerne randzonerne vil få meget negativ betydning for det danske grundvand. For dén påstand er ganske enkelt forkert, lyder det fra Jørgen Evald Jensen.

”For det første er der ingen miljømæssig effekt af randzoner. For det andet er det meget fantasifuldt af Ida Auken at kæde randzoner sammen med, at det skulle kunne have en effekt på grundvandet. Hvad man laver ude langs med vandløbene, det har altså ingen som helst forbindelse til grundvandet,” siger han og tilføjer:

”Jeg synes, Ida Aukens udmelding minder lidt om panik. Bæredygtigt Landbrug har været i retten med randzonerne, og vi har nu rettens ord for, at hele fundamentet for at gennemføre randzoneloven ikke har været til stede. Man har påstået, at der var en kompensationsordning, men det viste der sig, at det var der ikke. Man har påstået, at der var en miljøeffekt, men det var der heller ikke. Randzonerne har fra start været en dødssejler.”

Randzonerne virker ikke efter hensigten

Den tidligere VKO-regering indførte lovpligtige randzoner med det formål at forhindre kvælstof- og fosforudledning til vandløbene. Men randzonerne har ikke haft den ønskede effekt på netop dét problem. Ifølge fagpolitisk rådgiver, Jørgen Evald Jensen, har fosforeffekten ved at gå fra to til ti – og nu ni – meter bræmmer været stort set lig nul, og kvælstofeffekten er ene og alene baseret på, at man tager jord ud af produktion og på den måde braklægger 25.000 hektar landbrugsjord.

Venstres udmelding om at fjerne randzonerne vækker derfor stor glæde hos fagpolitisk rådgiver, Jørgen Evald Jensen.

”Det er en kæmpestor sejr for landmændene, for det er så principiel en sag, ikke mindst i forhold til ejendomsretten – hvad kan man som stat tillade sig, og hvad kan man ikke tillade sig? Det er rigtig rart for landmændene, at slagsmålet med staten nu stopper,” siger han.

I stedet for de lovpligtige randzoner lægger partiet Venstre nu op til at indføre frivillige randzoner, hvor landmanden kan vælge at braklægge dele af sin jord for eksempelvis at etablere naturområder. Og det er en udmærket idé, mener Jørgen Evald Jensen.

”Jeg har eksempler på landmænd, der, inden randzonerne blev lovpligtige, lavede frivillige randzoner. Landmændene ville prøve, om de kunne skabe noget natur på nogle bestemte, udvalgte områder, hvor det kunne have et formål. I Skotland, hvor jeg lige har været, har man et initiativ med sådan nogle frivillige zoner, hvor man kan lave tiltag for vildt og fauna. Og det er jo sådan noget, der giver rigtig god mening – noget, hvor landmændene laver det, der passer ind i deres bedrift, og som tilgodeser naturen og på den måde kan indgå i en større sammenhæng.”

 Af Cecilie Christensen, cc@baeredygtigtlandbrug.dk 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen