21.3 mio. kroner til bestilt forskning i randzoner

Peter Rosendal langer kraftigt ud efter professor Brian Kronvang (AU), som næstformanden i Bæredygtigt Landbrug mener udfører bestilt forskningsarbejde i forbindelse med randzonerne. Professoren fik af den tidligere fødevareminister tildelt 21,3 mio. kroner til forskning i "intelligente" randzoner.

rosendal-1000x400

Af Peter Rosendal, næstformand 

Når professor Brian Kronvang (AU) holder ved sit synspunkt om, at randzoner ”har en god og effektiv virkning til at nedbringe forureningen med kvælstof og fosfor til søer og fjorde, ” hvilket han mandag fortalte på Radio24/7 og senere har gentaget på TV2.dk, er det mest fordi hans egen identitet er synonym med de ikke faglige randzoner.

Fakta er, at randzonerne ikke virker efter hensigten, og derfor er det en selvfølge, at en ansvarlig regering hurtigst muligt får standset farcen omkring bræmmerne rundt om vandløb og søer, der går ud over de 2-meter, der har været virkelighed siden 1991.

Brian Kronvang er leder af et projekt, der skal undersøge, om der er fagligt belæg for de miljømæssige gevinster, der i første omgang dannede det faglige grundlag til randzoneloven. Og når man af flere udenlandske forskere samt DCE har fået underkendt fagligheden i sine rapporter, og efterfølgende også har mistet sin tillid hos politikerne, er det et sidste pip fra en forsker, der har mistet sin troværdighed.

Det virker som om, Brian Kronvang bare håber på, at den forskning han på nuværende tidspunkt lever af, ikke lider samme skæbne som de gennerelle randzoner. Jeg var i Fjelstrup i foråret for at se de anlagte forsøg, og gik hjem med en følelse af, at der ikke var meget forsøg over hele projektet. Der var meget stor fokus på, at man havde en drone tilknyttet, men forsøgene var til at overse. Der var ikke målinger på hele randzonebredder, men i små felter på få kvadratmeter. Jeg kan godt forstå, at der var mere fokus på dronen, for reel forskning kan man vel ikke sige, det var tale om.

Når jeg lytter til Brian Kronvang i diverse medier, bliver min fornemmelse kun bestyrket; der er tale om politiseret forskning. Brian Kronvang er nødsaget til at komme med et resultat, som ligner den anbefaling, der var grundlaget for, at man i første omgang besluttede sig for at indføre randzoner. Et grundlag, som viste sig at være ti gange for stort og som man efterfølgende skulle ud og dementere virkningen af.

Jeg er glad for, at man i den nye regering har sammenlagt ansvaret for miljø og landbrug i det samme ministerie. Her er der nu mulighed for at luge ud i den form for vildledning af politikerne, som Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen har forvaltet den danske miljøpolitik efter; Der mangler simpelthen en kobling til den virkelige verden. En verden, der fra styrelsernes side ikke har haft den store fokus, bare der blev ført en linje, der passede med det, man kunne blive enige om ved cafeborde og i akademiske kredse.

I 2014 fik Brian Kronvang bevilget 21,3 millioner kroner til forskning i ”intelligente” randzoner af den daværende fødevareminister Dan Jørgensen (S), men det virker ikke særlig intelligent at give mere end 20 millioner kroner for at redde en forsker, der har trådt ved siden af.

Billede fra forsøgsområdet i Fjelstrup, der indgår i Brian Kronvangs forskningsprojekt


Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.