Kammeradvokaten har svarfrist til 20. august i sag om opsættende virkning

Bæredygtigt Landbrugs medlemmer må vente til efter den 20 august før Vestre Landsret tager endelig stilling til, om retssagen om opsættende virkning i gødningssagen på ny skal for dommerne Vestre Landsret. Advokat Hans Sønderby Christensen og formand Flemming Fuglede Jørgensen er tilfredse med, at Landsretten nu indikerer, at der skal inddrages flere aspekter i sagen.

traktor-med-skilt-ingen-fremtid-uden-goedning

Siden januar 2014 har advokat Hans Sønderby Christensen forsøgt at få Vestre Landsret i Viborg til at fastsætte en kort frist for Kammeradvokatens bemærkninger til Bæredygtigt Landbrugs advokats temaer i forbindelse med spørgsmål til EU-Domstolen omkring blandt andet ligevægtsprincippet i forbindelse med retssagen omkring opsættende virkning i gødningssagen. Det har Landsretten hidtil afvist, og ifølge advokat Hans Sønderby Christensen har Kammeradvokaten i flere omgang valgt ikke at svare på de EU-relaterede spørgsmål, hvilket har besværliggjort og forlænget sagens behandling.

Resultatet af de seneste dages tummel omkring et dokument afsendt af Procesbevillingsnævnet den 16. juli, er blandt andet, at Landsretten, som ønsket af Hans Sønderby Christensen, har fastsat denne frist til den 20. august. Det betyder nu, ifølge Hans Sønderby Christensen, at Kammeradvokaten er nødt til at svare på spørgsmålene fra Bæredygtigt Landbrug, herunder altså, om de danske gødningsnormer lever op til EU-reglerne nedskrevet i Nitratdirektivet. Det forhold finder advokaten meget tilfredsstillende. 

”Det er helt afgørende for sagens afgørelse, som fastslået af retsformanden i Maskinbladet den 29. juni, at sagens EU-retlige forhold afdækkes, og at der udmeldes syn og skøn, ” lyder det fra Hans Sønderby Christensen, der torsdag eftermiddag modtog svar på sin hasteforespørgsel til Vestre Landsret. 

Landsretten burde derfor efter hans mening have givet medhold i hans begæringer allerede sidste år. I forhold til nævnets skrivelse konstaterer advokaten, på baggrund af kendelsen, at han og Bæredygtigt Landbrug har læst indholdet korrekt, men at han ikke har andet valg, end at tage til efterretning, at brevet ikke beskriver Landsrettens “situation” korrekt. 

Advokaten stiller sig helt uforstående overfor, at Procesbevillingsnævnet, som i brevet grundigt skriver om Landsrettens fornyede prøvelse flere gange, skulle have misforstået situationen hos Vestre Landsret så grundigt, som det fremgår af kendelsen. 

Sagen skal gå om
Flemming Fuglede Jørgensen, formand i Bæredygtigt Landbrug, er tilfreds med den nye udvikling i sagen, og han ser nu frem til, at foreningen igen skal i retten.

”I følge procesbevillingsnævnet skal sagen gå om, og det kommer til at stå fast, understreger advokat Hans Sønderby Christensen. Det betyder, at Landsretten har sagt ja til, at tage stilling til sagens substans – den opsættende virkning – igen, ” lyder det fra Flemming Fuglede Jørgensen, som henviser til, at advokaten er helt sikker i sin sag.

”Ifølge Hans Sønderby betyder det i praksis, at den første kendelse er sat ud af spillet. Men der må jo være en grund til, at man vil tage en runde mere. Derfor kan man dårligt forestille sig, at retten vil komme til samme resultat en gang til, ” siger Flemming Fuglede Jørgensen.

Om sagen skal gå helt om med alle vidneafhøringer, blot med nogle vidneafhøringer, kun med nye procedurer fra forsvarer og anklager eller om dommeren vil votere på baggrund af den skriftlige procedure, der allerede er i gang, ved man endnu ikke hos Bæredygtigt Landbrug.

Men at landsretssagens dommere skal tage stilling på ny, står ifølge advokat Hans Sønderby Christensen helt klart.

Opsættende virkning betyder, at de danske gødningsregler sættes ud af spil indtil Landsretten har talt i den verserende gødningssag.

Bæredygtigt Landbrug har anlagt gødningssagen mod den danske stat i efteråret 2012, og der er endnu ikke fastsat en dato for hoveddomsforhandlingen i forbindelse med selve retssagen.

Klik her for at læse kendelse fra Vestre Landsret af 23. juli 2015 vedrørende hastebrev fra advokat Hans Sønderby Christensen

Klik her for at læse Procesbevillingsnævnets brev til advokat Hans Sønderby Christensen den 16. juli 2015

Klik her for at læse advokat Hans Sønderby Christensens hastebrev til Vestre Landsret fra den 22. juli 2015 

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.