Grøn politik kræver mere kvælstof

Under debatten mellem statsministerkandidaterne den 11. juni 2015 blev der talt meget om klima, og hvem der kunne levere mest klimavenlig grøn politik, men planternes potentiale som CO2-bindere blev ikke nævnt.

tina-krarup1000

Af Poul Vejby-Sørensen, faglig konsulent

Hvis man ønsker grøn udvikling i direkte forstand, er svaret mere kvælstofgødning til landbruget. Enhver husmor ved, at stueplanterne bliver mere grønne og sunde med tilstrækkelig tilskud af gødning, hvorimod de bliver blege og usunde med for lidt gødning.

Hvis man mener grøn udvikling i overført betydning i form af klimavenlig politik, er svaret ligeledes mere kvælstofgødning til landbruget.

Fuldgødskede afgrøder (ligevægtsprincippet) binder nemlig langt mere CO2 i afgrøden end de mangelfuldt gødskede afgrøder, som er resultatet af de restriktive politiske kvælstofnormer.

Grønne politikere argumenterer så (helt korrekt) med, at CO2 frigives igen, når afgrøden anvendes (spises).

Det afgørende er imidlertid, at velgødskede afgrøders større mængde CO2 indlejret i rødder/planterester forøger jordens humusindhold.

Omvendt trækker undergødskede afgrøder næringsstoffer fra jordens humuslag, som herved nedbrydes (”brændes af”) og frigiver CO2.

Følgende beregning anslår, hvor meget CO2, der realistisk kan bindes i humuslaget: 

Humusberegning – CO2-binding i jorden
Pløjelaget (30 cm) indeholder ca. 4200 t jord pr. ha. I gennemsnit indeholder denne jord ca. 2,5% humus. Humus indeholder 58% kulstof (C). Det vil sige, at pløjelaget indeholder (4200 t x 0,025 x 0,58) = ca. 61 t kulstof pr. ha. Det svarer til ca. 224 tons CO2-ækvivalen-ter pr. ha.

  • Ved optimal forsyning med næringsstoffer – herunder kvælstof (N) – anses det for realistisk, at øge humusindholdet med 0,8% pr. år, svarende til 0,02%-point.
  • Det betyder, at der kan bindes ekstra 224 t x 0,008 = 1,8 t CO2 pr. ha. pr. år.
  • På 2,5 mio. ha dyrket landbrugsareal kan der bindes ekstra ca. 4,5 mio. t CO2 pr. år – eller omkring 22 mio. t CO2 frem til 2020.

 

Læs også: Mere gødning kan løse CO2-problemet

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.