Flemming Fuglede: Mette Gjerskov skal stilles til regnskab for randzonerne

Lørdag kom det frem i landbrugsbladet "Effektivt landbrug", at Mette Gjerskov (S) i sin tid som fødevareminister vildledte Folketinget, da hun lovede, at alle danske landmænd ville blive kompenseret for at udlægge randzoner. Det var imidlertid forkert, og nu kræver formanden i Bæredygtigt Landbrug, at den tidligere minister bliver stillet til ansvar for at have

gjerskov-auken

Flemming Fuglede Jørgensen, formand i Bæredygtigt Landbrug vil nu have Mette Gjerskov stillet til ansvar for, at hun som fødevareminister indførte randzoneloven på et fejlagtigt grundlag, og den påstand bakkes op af foreningens advokat, Hans Sønderby Christensen.

Ifølge advokat Hans Sønderby Christensen, er det en meget alvorlig sag, at en minister ikke informerer Folketingsmedlemmerne fyldestgørende, og indførelsen af de omstridte randzoner er fortsat problematisk, for der verserer stadig mange straffesager om randzoneforpligtelsen, som baserer sig på det lovgrundlag som to landmænd ved Vestre Landsret i Holstebro er blevet frifundet på.

Flemming Fuglede Jørgensen mener, det er på høje tid, at der bliver placeret et ansvar for miseren.

Flemming Fuglede Jørgensen, okt. 2013

”Vi forlanger, at Folketinget rejser en sag mod tidligere ministre for at vildlede Folketinget, ” lyder kravet fra Bæredygtigt Landbrugs formand, som kræver oprejsning for de 300 straffesager der fortsat verserer, selvom loven altså ifølge formanden bygger på vildledning.

”Helt enkelt lukkede Mette Gjerskov munden på både de folketingsmedlemmer, som var kritiske overfor randzonerne og på de kritiske landmænd, som ikke ønskede at udlægge randzoner, ” siger Flemming Fuglede Jørgensen og fortsætter sin kritik:

”Hun sagde mange gange, at alle danske landmænd kunne få EU-randzonekompensation.  Hun brugte EU-kompensationen som det “holdkæft-bolsje”, som skulle få randzonepligten til at “glide ned” i halsen på de kritiske medlemmer af Folketinget, som blev lokket til at stemme for loven. Munden blev også lukket på os landmænd, som tillod os at sige højt, at vi er sat i verden for at dyrke vor jord og skaffe brød på bordet til danskerne – men vi blev overruled i lovgivningsprocessen af gyldne løfter om kompensation, som viser sig falske, ” fortæller Flemming Fuglede Jørgensen.

300 verserende randzonesager
Der verserer ifølge anklagemyndigheden fortsat op mod 300 straffesager mod landmænd i forbindelse med randzoneloven, og det selvom under halvdelen af strækningerne opfylder lovens forudsætning om at være omfattet af vandplanerne.

Det viser sig således nu – hvilket er bakket op af jura-professor Peter Pagh i Effektivt Landbrug,  at under halvdelen af randzonestrækningerne kunne kvalificere til kompensation. Det afslørede “Effektivt Landbrug” lørdag.

”Det er en skandale, at straffesagerne om randzoner overhovedet er blevet rejst. Det er efter min mening logik, at en lov, der baserer sig på vildledning af virksomheder og Folketing ikke kan bruges i danske retssale. Men vi standser ikke med 300 tiltalefrafald. Vi ønsker, at de ansvarlige stilles til regnskab for vildledningen. Hvis myndighedernes eget tal på 300 verserende straffesager på den lov er korrekt, er det en vaskeægte skandale, ” udtaler Bæredygtig Landbrugs formand, og det kommer ikke bag på ham, at NaturErhverv ikke vil udtale sig om sagen.

“Vi ved, at når Mørkelygten er tændt over danske landmænd, slukker statsapparatet ikke for strømmen, medmindre de konfronteres i retten, så det må vi gøre, ”slår formanden fast. 

”Selv hvis det skulle vise sig, at der i landbrugets egne rækker i dag er folk, som tilbage i tiden har deltaget i at holde Mørkelygten over landbruget, vil vi ikke holde os tilbage, ”udtaler formanden med adresse til, at Mette Gjerskov på ministerposten afløstes af Karen Hækkerup, som i dag er ansat af danske landmænd. 

I 2013 nægtede Ida Auken at være i stue med organisationen Bæredygtigt Landbrug, fordi Flemming Fuglede Jørgensen var kritisk over for randzoneloven, og den fejde har formanden ikke glemt.

“Det er naturligvis alvorligt, at staten tager alle midler i brug for at lukke munden på os, der er kritiske over for årtiers brug af Mørkelygten. Ida Auken forlangte, at jeg skulle aflægge faneed – og det ville jeg naturligvis ikke, for vi i Bæredygtigt Landbrug vil ikke sælge ud af vore principper, vores sjæl”, slår han fast.

“Nu er det på tide, at også hun og Miljøministeriet konfronteres med deres propaganda fra dengang, ” slutter Flemming Fuglede Jørgensen.

Læs også: Juraprofessor: Fødevareministeren vildleder Folketinget

Læs også: Juraprofessor: Fødevareministeren garanterer noget, hun ikke er herre over

Af JTI

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.