Fagligheden skal tilbage i dansk landbrug

Skrivebordsarbejde er nok ikke det, de fleste mennesker forbinder med at være landmand. Men for 37-årige Lars Jeppesen og rigtig mange af hans landmandskolleger foregår en meget stor del af arbejdsdagen foran computeren på kontoret. Kompleks lovgivning, indviklede regelsæt og krævende papirarbejde er blevet en tyngende del af landmandslivet.

lars-jeppesen-hjemmeside

På Æblehøjgård i Svinninge på Sjælland bor Lars Jeppesen med sin familie. Han er konventionel kvægbonde, er medlem af Bæredygtigt Landbrug, og holder til daglig styr på otte medarbejdere, 650 malkekøer og 600 hektar jord. Fra den store gård i det vestsjællandske har familien Jeppesen drevet landbrug gennem seks generationer. I foråret overtog Lars gården fra sin far, Arne, som nu er gået på pension. 

Meget har ændret sig, fra Arne Jeppesen begyndte som landmand, og til i dag, hvor sønnen Lars har overtaget gården. Bedrifterne er blevet meget større, end de var dengang, og det påvirker den måde, landmændene arbejder på nu, fortæller han. 

”Hvis jeg skal kigge tilbage, så var det tidligere sådan, at man skulle være god til at passe sine dyr og passe sin jord. I dag for Lars’ vedkommende kan han ikke meget andet end at lede medarbejderne og så ellers sidde inde bag skrivebordet. For han kan sætte så mange penge til, hvis han ikke hele tiden er ved computeren, og han kan ikke være både i stalden og bag skrivebordet. Det er et spørgsmål om at prioritere og finde ud af, hvor det er vigtigt, at man selv er, og hvor man kan købe sig til noget hjælp. Det tror jeg er en stor prioritering, som slet ikke var der i gamle dage, for der havde man ikke mere, end man kunne nå og overskue selv,” siger Arne Jeppesen. 

Alt for mange regler til ingen verdens nytte
Lars Jeppesen Hjemmeside 2

Som Lars Jeppesen udtrykker det, så er det ikke let at være landmand i dag. De danske rammevilkår for landbruget er restriktive og svære at efterleve for landmændene. For en landmand som Lars Jeppesen betyder det, at han skal bruge rigtig meget af sin tid på at sikre sig, at hverken han eller medarbejderne på gården laver fejl, som kan få stor økonomisk betydning. Den mindste fejl kan koste dyrt i landbrugsstøtte. 

”Vi bruger utrolig meget tid på at sørge for, at alt er 130 procent i orden,” siger Lars Jeppesen og fortsætter: 

”Den største udfordring for kvægbruget er alle de rammevilkår, vi har og skal leve under. Der er mange af de rammevilkår, som slet ikke lever op til det formål, som det egentlig har,” siger Lars Jeppesen. 

Han ønsker, at de danske politiker vil stoppe med at overimplementere alle de regler, vi får udstukket fra EU og i stedet begynde at se landbruget som en vigtig del af samfundet. På den måde vil det blive lettere for landmændene at gøre det, de er gode til. 

”Hvis jeg var politiker, ville jeg prøve at få omvendt folk til at elske landbruget i stedet for at hade det. Jeg skal ikke kun være sortseer, men hvor er det ærgerligt, at man kan se i vores nabolande, hvor politikerne kæmper en kamp sammen med os (landmændene, red.) for at få det til at køre. For det er rigtigt, at der ikke er store penge i landbrug – men vi kunne jo lade være med at gøre det mere besværligt for os selv. Og det er det, vi gør i øjeblikket,” siger Lars Jeppesen.  

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Lars Jeppesen er et af fire medlemmer af Bæredygtigt Landbrug, der fra den 19. juni og frem til og med den 26. juni er midtpunktet i en annoncekampagne på netmedier og i den trykte presse. Du kan læse og se videoer fra kampagnen på www.pålandet.dk.

Af Cecilie Christensen, cc@baeredygtigtlandbrug.dk 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.