Eva Kjer Hansen: Landmændene glæder sig til at se 16-punktsplanen blive udført

Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen kaldte miljøet, naturen og landbruget for hinandens forudsætninger, da hun mandag overtog det politiske ansvar for naturen og landbruget i Danmark. Allerede til oktober vil hun have VKO’s 16-punktsplan sendt til afstemning i Folketinget.

eva-kjer-hansen-1500-px

Gaverne var mange og humøret højt på scenen i Børsgade 4, der kun få dage endnu huser Miljøministeriet i København. Med Lars Løkke Rasmussens nye regerings indtræden bliver Miljøministeriet lagt sammen med Fødevareministeriet, og skal nu flytte 50 meter over gaden og ind under samme tag. Stemningen var dog mere dyster på gulvet, hvor ministeriets ansatte afventer, hvad fremtiden vil bringe af forandringer.

Chefen for hele foretagendet hedder fremover Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen. Mandag eftermiddag overtog den erfarne sønderjyde styringen af de to store enheder fra Kirsten Brosbøll og Dan Jørgensen, og selv om der de seneste år har været randzone-store skel imellem den førte politik på landbrugs- og miljøområdet, så vil Eva Kjer Hansen have de to områder integreret i fremtiden, lød det i ministerens tale i forbindelse overdragelsen af fødevareministeriet fra Dan Jørgensen.

”Der er en rigtig lang opgaveliste foran os. Jeg mener jo, at fødevareministeriet og miljøministeriet i virkeligheden har to styrkepositioner for Danmark. Det er natur og miljø, det er produktionen i landbruget, fiskeriet og fødevarerne, der virkelig betyder noget for Danmark. Og derfor er det også rigtig godt, at vi nu skaber grundlaget for at styrke samarbejdet imellem de to områder. De to områder, som jo er hinandens forudsætning, og hvor det er vigtigt, at man i fællesskab finder nogle løsninger. Og ved at de to ministerier nu bliver til ét ministerium, så har vi langt bedre muligheder for at skabe et rigtigt godt samspil, at få noget synergi, og i det hele taget favne på de her styrkepositioner, og skabe noget, der betyder noget for Danmark, ” lød det indledende fra Miljø- og Fødevareminster Eva Kjer Hansen.

Eva Kjer Hansen fortalte, at der er nok at tage fat på i det nye ministerium, men som de første prioriteter nævnte ministeren VKO’s landbrugspakke, arbejdet med at få set vandplaner og naturplaner efter i sømmene – og så skal der gøres noget ved de høje danske ammoniakkrav – og listen var længere endnu.

Ministeren fortalte, at arbejdet kommer til at favne meget bredt, fra det nære arbejde med kemikalier i dagligdagen, til den internationale sammenhæng ved EU og i FN, hvor hun vil være med til at hæve ambitionsniveauet i resten af verden.

”For mig bliver det helt afgørende, at tingene går hånd i hånd. At vi netop værner om vores natur og miljø, og tænker det ind i forhold til, hvordan er det så vi kan give plads til øget produktion, mere vækst og flere arbejdspladser i Danmark. Og det ved jeg, det kan vi godt finde løsninger på, ” fortalte Eva Kjer Hansen efter hun havde modtaget øl, selfiestænger og en krystalgris af Dan Jørgensen. Dan Jørgensen, der som afskedsgave fik et madlavningskursus af Eva Kjer Hansen.

EU har fyldt meget i Eva Kjer Hansens politiske liv, og ministeren gjorde det klart, at vi i Danmark skal huske på, at vi ikke skal gå for langt i forbindelse med implementeringen af EU-reglerne. Hun fortalte, at der skal mere åbenhed til omkring EU-reglerne.  

”Vi skal kunne forklare, hvorfor lovene og reglerne ser ud som de gør, og hvis ikke vi kan forklare det, og kan give en god grund, ja, så skal de jo heller ikke være der.”

Lovforslag klar til oktober 

Selvom det ved pressemødets afslutning blot var gået godt et døgn siden udnævnelsen af Eva Kjer Hansen til Miljø- og Fødevareminister, så har landbrugets førstedame allerede sat det nye ministerium i arbejde, og den første opgave er at få VKO’s 16-punktsplan for landbrugets udvikling i Danmark gjort klar til afstemning i Folketinget. Så til Bæredygtigtlandbrug.dk, fortæller Eva Kjer Hansen, at landbruget har meget at glæde sig over.

”Jeg tror landmændene, de glæder sig rigtig meget til at se vores 16-punktsplan bliver udført, og det har jeg jo allerede i går bedt huset om at kaste sig over, så jeg regner med, at der er lovforslag klar her til oktober, ” fortalte Eva Kjer Hansen, og hun vil også straks se på forholdet imellem modelberegninger og faktiske målinger i vandmiljøet, hvor hun fremhævede Jammerbugt Kommune, som foregangsmænd i forbindelse med at få implementeret en ny regulering baseret på målinger.

”Jeg synes at eksemplet fra Jammerbugt Kommune, hvor man kunne se, at målingerne viste et helt andet resultat end modelberegningerne, det gør i hvert fald mig usikker på, hvor meget vi kan stole på modelberegningerne. Og derfor vil jeg nu nærstudere sagen deroppe, og se, hvad er det, der gør sig gældende, og så må vi have en diskussion om hele det grundlag, vi træffer beslutningerne ud fra. ”

Bæredygtigt Landbrug viderebragte en invitation fra Carsten og Bjarne Søborg til at komme og se på projektet ved Ulvedybet, hvor Aarhus Universitet har målt på drænvand før og efter et minivådområde, der modtager alt vand fra godt 80 hektar landbrugsjord ved ved Åbybro, og den invitation tog den nye minister straks imod.

”Det vil jeg gerne, ” lød det fra ministeren, og dermed vil en af ministerens første ture ud i landet være et besøg hos medlemmer af Bæredygtigt Landbrug.

Datoen for ministerbesøget ved Carsten og Bjarne Søborgs minivådområde er endnu ikke fastsat, men du kan læse om og se video fra projektet ved at følge linket herunder.

Læs mere: Landmænd har styr på næringsstofferne

 

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.