Dansk landbrug skal have lov til at tjene penge

Folketingsvalget står for døren og snart skal danskerne stemme om, hvem der skal lede Danmark. www.baeredygtigtlandbrug.dk har snakket med fødevare- og landbrugsordførerne fra alle partier og stillet dem fem spørgsmål om, hvad de vil arbejde for efter valget.

venstre

I dag svarer Erling Bonnesen fra Venstre på spørgsmål om landbrugets fremtid.

Hvad er jeres holdning til randzonerne?

De skal væk. Randzonerne er noget makværk, som er nytteløse og ikke tjener det formål, som man oprindeligt troede de ville.

Hvad vil i helt konkret gøre for at hjælpe landbruget ud af krisen?

Der skal laves nogle klare forbedringer af rammevilkårene. Det handler for det første om, at landmændene skal have lov at give afgrøderne den gødning, som planterne har behov for.

For det andet skal randzonerne væk, og den kraftige overimplementering som regeringen kører frem med på vandplanområdet er en ommer. De nuværende vandplaner skal skrottes, og så skal der laves en rettelse af de mange fejlklassificeringer, sådan så vi får alle de små vandløb ud af vandplanerne. Og så skal der en revurdering til på målene, så markerne ikke bliver forsumpet i de kommende år, da vi skal bruge arealerne til at dyrke på.

Og så er der ammoniakreduktionsreglerne fra regeringen, hvor man ganger med fire, og dermed gør det fire gange så hårdt i Danmark. Det vil vi ikke være med til, så det skal laves om, så kravet kommer til at ligge på EU gennemsnittet på 6 %. Luftforurening kender jo ikke landegrænser, så det er noget der skal forhandles på plads på europæisk niveau. Vi skal ikke have de 24 % som vi har i dag, men vi skal forhandle os frem til, at vi kommer til at ligge på et europæisk gennemsnit.

Hvordan vil I øge landbrugets konkurrenceevne over for andre EU lande?

De punkter vi har sat op i vores plan vil helt klart være med til at øge dansk landbrugs konkurrenceevne. Målet er, at dansk landbrug skal have lov at tjene penge, så landbruget kan forrente og afbetale sin gæld, men så der også er overskud til at foretage nye investeringer. Det er der nemlig behov for at sikre råvaretilførslen til vores fødevarevirksomheder i fremtiden.

Hvad er jeres vigtigste mærkesag i forhold til landbruget?

Gødningsnormerne betyder meget for indtjeningen, fordi landmændene får et større udbytte med højere kvalitet og mere protein, hvis de får lov at give afgrøderne den mængde gødning, som de har brug for.

Hvordan ser du fremtiden for dansk landbrug?

Det kommende valg vil være fuldstændig afgørende. Kan vi få et solidt blåt flertal, så vi kan få gennemført de her ting, så er der jo et stort potentiale, fordi der bliver behov for flere og flere fødevarer verden rundt, hvor vi kan øge vores eksport. Men det kræver, at vi får nogle ordentlige rammevilkår. Hvis vi får et blåt flertal er jeg optimist, men får vi et rødt flertal vil det gå baglæns for landbruget, fordi regeringen jo smadrer det for landbruget.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.