Det går den rigtige vej

Efter lidt over en uges valgkamp, kan jeg konstatere, at debatten om manglende kvælstof på de danske marker faktisk fylder en del i spalterne. Det er rigtig glædeligt at den faretruende virkelighed for dansk landbrug nu for alvor toner frem for den brede befolkning.

mark1majdug

Af Bjarne Nigaard, administrerende direktør i Bæredygtigt Landbrug

For sandheden er jo, at det er hele Danmarks problem, at det vigtigste eksporterhverv i landet er ved at forbløde, og dermed mister sin mulighed for at bidrage til vækst og velfærd.

I en valgkamp, hvor både den ene og den anden fløj strides om hvordan de tilgængelige milliarder skal omfordeles, så er en løsning for dansk landbrug med mere kvælstof at sammenligne med at komme mere gær i dejen til samfundskagen. Kagen bliver større, så der bliver mere til alle, og der er ikke behov for at ’nøjes’ med at omfordele de penge der findes.

Bjarne i rapsmark (foto Kristian Brasen)

Mere gødning til landbruget vil skabe flere penge til velfærd. Det vil øge kvaliteten af danske afgrøder, og dermed øge indtjeningen for landbrugsfamilierne rundt i landet. Det vil igen sikre lokal vækst, og det vil sikre at dansk eksport af fødevarer igen kan komme op i omdrejninger. Alt sammen til gavn for bundlinjen i samfundet.

Historien om de udenlandske kornhandleres bevidste fravalg af dansk hvede, i form af udbudskravet ”Danish excluded”, er blevet beskrevet i stort set alle større medier. Den absurde tilstand, at landbrugslandet Danmark, med de stolte traditioner for kvalitet, nu bevidst fravælges som den eneste leverandør, skriger til himlen om, hvor langt underdrejet erhvervet er blevet.

Fortalerne for den meget restriktive danske regulering, særligt fremført af stenbro-dagbladet Politiken og af DR, fortæller i kor, at det skyldes Danmarks lille størrelse kombineret med et meget intensivt landbrug. Faktisk er vi det land i Europa, der har det mest intense landbrug, lyder det flere gange.

Nu er det bare sådan, at ser man på Europakortet, så er Danmark i størrelse som land, langt mindre end flere af de intenst dyrkede regioner rundt om på kontinentet. Og den danske kystlinje er stadig mindre end den svenske og den britiske. I de europæiske regioner og i Sverige og Storbritannien kan man godt finde ud af at benytte ligevægtsprincippet til gødskning, og tilsyneladende uden at bringe sig i problemer med EU’s krav til vandmiljøet, til trods for det større areal og den større kystlinje.

kort

Alle de miljøindvendinger vi møder i debatten, er baseret på forskellige forskeres indsats. Problemet med den indsats er bare, at den er teoretisk. Den er foretaget ud fra modeller og beregninger, der er opskaleret. Den forholder sig ikke til virkeligheden, og vi ved fra vores retssag i Vestre Landsret, at modellerne for udvaskning af kvælstof hviler på et forkert grundlag, nemlig en teoretisk antagelse om, at der altid udvaskes en tredjedel af den tilførte gødning.

Jammerbugt Kommune går forrest
I sidste uge tog Jammerbugt Kommune et gigantisk skridt på vegne af dansk landbrug. Bæredygtigt Landbrug har det seneste års tid arbejdet hen mod, at sådan en beslutning kunne træffes. Det er derfor ekstra dejligt for os, at Jammerbugt Kommune tog ansvar.

De traf den efter min mening helt logiske, men i den øjeblikkelige sammenhæng kontroversielle, beslutning, at man i Jammerbugt Kommune frem over forholder sig til virkeligheden, når man vurderer, om der er plads til flere husdyr på en ejendom.

Væk med modeller og teoretiske beregninger, når der i stedet findes måleresultater, der viser virkeligheden.

Bravo, siger jeg. Flot og visionært af Jammerbugt Kommune og de lokale politikere. For selv om det kan virke som simpel logik, så er det jo desværre ikke sådan der forvaltes rundt om i landet. Endnu.

Men hvordan kan man som ansvarlig politiker sidde overhørigt, at de målte resultater viser, at modelberegninger tager fejl med over 600 %? Som samfund har vi pligt til at anerkende virkeligheden og agere ud fra den, i stedet for at konstruere en situation, som passer til en tilfældig politisk teori.

Hos Bjarne Søborg, hvor statens egen rådgiver på miljøområdet, Aarhus Universitet, hver time døgnet rundt i over to år, har målt på den faktiske udledning fra Bjarnes jorder, viser resultaterne fra målerne en udvaskning på 10,36 kg N/ha. om året. Modelberegningerne påstår, at han udleder 63,3 kg N/ha om året.

Det vil undre mig, om Bjarnes eksempel er det eneste der kan findes på, at modellerne er helt ved siden af.

Masser af BL-medlemmer er i fuld gang med at vise det samme andre steder, ved at måle konsekvent på deres eget drænvand.

Med Jammerbugt Kommunes beslutning, er vejen vist for en fremtid, hvor disse målinger, eller andre valide målinger, kan få afgørende og reel betydning for hvordan landbruget skal reguleres.

Jeg vil opfordre alle BL-medlemmer, der har opsat valide målere, og som har behov for ændring i deres godkendelser, til at kontakte deres kommune, med Jammerbugt Kommunes afgørelse i hånden, og bede om, at samme praksis lægges til grund.
Akkurat som Natur- og Landbrugskommissionen gerne vil have det. Akkurat som blå blok har foreslået.

Men i modsætning til hvad rød blok vil være med til. Her vil man stadig holde fast i modelberegninger og fri fantasi, for på den måde at kunne tugte dansk landbrug politisk for at se miljøkorrekt ud, og for at score billige grønne stemmer. Men på en helt tom baggrund.

Det er tid til at vise alle, at rød blok miljøbluffer. Jammerbugt Kommunes beslutning er en rigtig god begyndelse.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen