Bæredygtigt Landbrug afholder landbrugsmøde på Aakjær Gods den 17. juni

Landbrugets overlevelse afhænger af mere protein i afgrøderne og et højere udbytte - midlet er mere gødning, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug forud for foreningens første sommermøde, der finder sted på Aakjær Gods den 17. juni. Et møde, der er åbent for alle, der har lyst til at få et indblik i, hvad det er

flemming-fuglede-jørgensen

Midt i valgkampens slutspurt inviterer Bæredygtigt Landbrug til landbrugsmøde på Aakjær Gods ved Odder. På mødet vil foreningen fortælle om foreningens kampe ved domstolene, og Flemming Fuglede Jørgensen ligger ikke skjul på, at målet er at hive embedsværket i Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen ind i retssalene.

”Vi får først hul på bylden, når embedsværket sidder i vidneskranken og skal udtale sig under strafansvar, ” siger Flemming Fuglede Jørgensen som optakt til landbrugsmødet, og det synspunkt vil blive fulgt op af taler fra formanden selv, fra Bæredygtigt Landbrugs fagpolitiske rådgivver, Jørgen Evald Jensen og så slutter foreningens advokat, og ekstern lektor i EU-ret, Hans Sønderby Christensen fra advokatfirmaet Hjulmand og Kaptain, af med at fortælle om juraen i forbindelse med undergødskningen af de danske marker.

Mørkelygten
I forbindelse med retssagen omkring opsættende virkning ved Vestre Landsret i Viborg fremførte Hans Sønderby Christensen, at man benyttede ’Mørkelygten’ når der skulle findes argumenter for, at dansk landbrug skal have strammere vilkår end i landene omkring os. Her henviste han til, at tilgængelig viden om vandets aktuelle indhold af kvælstof og valide målinger ikke blev taget med i beregningerne, der ligger til grund for den førte miljøpolitik i Danmark.

”Vi får først sandheden frem om Mørkelygten, når embedsmændene sidder i vidneskranken. Vi var et par hundrede landmænd, som så og hørte, hvad der skete, da vor advokat Hans Sønderby Christensen udspurgte statens vidner i Vestre Landsret. Vi lærte, at det først er i retten, at vi kan få sandheden frem, ” lyder det fra Flemming Fuglede Jørgensen. 

Formanden sigter til, at advokatens afhøring af statens egne vidnerepræsentanter bragte epokegørende resultater frem, både med hensyn til det katastrofalt lave proteinniveau i de danske afgrøder, det katastrofalt store økonomiske tab landbruget lider under og den kulsorte fremtid for hundredvis af landbrugsfamilier, hvis ikke Vestre Landsret statuerer opsættende virkning.

”Når der siges “Danish excluded” til dansk korn ude i verden, er det naturligvis alvorligt. At danske grise er sendt ud af landet af samme grund; fordi kornet er for ringe til at opfede svin på, og omkostningerne ved at importere soyaprotein til erstatning for kornets ringe kvalitet er for høje til, at svineproduktionen i Danmark er rentabel, ” siger Flemming Fuglede Jørgensen og kommer med en trist konstatering:

”Efter at vi har måttet opgive brødhvedeproduktionen på grund af det lave proteinindhold i kornet, synker vi nu så langt ned, at vort korn end ikke kan bruges til svinefoder. ”

Mød frontkæmperne
Ifølge Flemming Fuglede Jørgensen har der har været mange involveret i det store arbejde med at skabe fornyet stolthed i dansk landbrug, og den 17. juni har du muligheden for at møde mange af dem, der de seneste år har været med til at gøre en markant, positiv forskel for de danske landbrugsfamilier, og der vil blive berettet om de mange positive ting, foreningen har været med til at gennemføre siden opstarten i 2010.

”Randzonerne er væk, og forhåbentlig går det snart samme vej for de danske gødningsnormer – og til efteråret skal Bæredygtigt Landbrug omsider i retten for at få skyllet vandplanerne ud med spildevandet. ”

Sommermødet er åbent for alle, men Flemming Fuglede Jørgensen opfordrer til selv at medbringe en klapstol, hvis man som deltager på sommermøde vil være sikker på at få en siddeplads. 

Mødet finder sted på Aakjær Gods 17. juni 18.30. Mødet er planlagt til at foregå udendøre, men i tilfælde af dårligt vejr vil arrangementet blive rykket indenfor i en af godsets bygninger. 

Læs mere herunder:

Sommermøde BL

Af JTI

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen