Gælder grundloven på landet?

Mandag den 11. maj kommer der forhåbentlig svar på netop det spørgsmål, når Retten i Holstebro afsiger dom i randzonesagen mod Povl og Christian Blak Bojer.

povl

Povl Blak Bojer og hans søn Christian Blak Bojer fra Thy står anklaget for at have overtrådt randzonelovgivningen. Siden 2012 har far og søn kæmpet en kamp med at finde hoved og hale i randzonelovgivning og forvirrende kort, som ikke engang myndighederne selv kan finde rundt i.

Bæredygtigt Landbrug, der har støttet Povl og Christian Blak Bojer i retssagen, har igennem hele forløbet gjort gældende, at randzoneloven er ugyldig og i strid med grundlovens §73, der fastslår, at ejendomsretten er ukrænkelig. Og netop fordi man mener, at loven er ugyldig, fastholder Bæredygtigt Landbrug, at man ikke kan dømme Povl og Christian Blak Bojer.

Sagen har fået stor opmærksomhed og bliver fulgt tæt af alle landmænd i Danmark, da den kan have store konsekvenser for landbrugets generelle vilkår og økonomiske bæredygtighed.

Hos Bæredygtigt Landbrug er man spændt på udfaldet og ser frem til at få resultatet af lang tids hårdt arbejde.

“Det er en meget lang proces, der får sit foreløbige punktum. Når jeg siger foreløbige, så er det fordi, at jeg selvfølgelig er fuldstændig opmærksom på, at nærmest uanset resultatet, så kan det her være en sag med så væsentlige principper på spil, at der bliver anket til landsretten. Men under alle omstændigheder bliver det godt at få en eller anden form for klarhed. For Povl og Christian Blak Bojer i særdeleshed og for dansk landbrug i almindelighed vil det være rigtig godt at få klarhed,” siger direktør i Bæredygtigt Landbrug, Bjarne Nigaard.

Svært at spå om udfaldet

Bæredygtigt Landbrugs direktør tør ikke spå om randzonedommens udfald, men han har dog et klart ønske til domsafsigelsen, hvad enten Povl Blak Bojer og hans søn bliver dømt eller frifundet.

”Jeg håber, at dommeren sender nogle klare signaler om, hvad han har gjort sig af overvejelser. Hvad har han lagt vægt på, og hvad har for ham været væsentligt. For så ved vi, hvad vi har at gå efter i det videre forløb. Hvad er det, vi skal se på, hvad er det beslutningstagerne skal se på, hvad er det meningsdannerne skal se på i forhold til den proces, der helt naturligt vil komme, hvor man så skal evaluere, hvad der var godt og skidt. Og hvis dommeren har været så elskværdig at sige, at de her punkter synes jeg var særligt væsentlige, så er det der, vi starter,” siger Bjarne Nigaard.

Den ene af hovedpersonerne, Povl Blak Bojer, glæder sig også til domsafsigelsen, men han er klar over, at dommen på mandag formentlig ikke er den sidste i sagen om randzoner på hans marker.

”Jeg har en rimelig god fornemmelse, og det støtter jeg på forsvarets procedure. Jeg mener, at der var nogle meget stærke juridiske argumenter for, at vi ikke kan dømmes,” siger han og fortsætter:

”Jeg tror dog, at sagen bliver anket, uanset om vi vinder eller taber. Hvis vi vinder, er jeg tilbøjelig til at tro, at anklagemyndigheden vil have sagen prøvet ved landsretten, og hvis vi taber, så er jeg også ret sikker på, at vi vil have den prøvet ved landsretten med baggrund i, at jeg synes, vi har en tydelig juridisk argumentation. Så der bliver nok kun sat et foreløbigt punktum i sagen på mandag.”

Dommen bliver afsagt i Retten i Holstebro mandag den 11. maj kl. 9.00.

Af Anders Wiese Hooge, awh@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen