Bjarne Nigaard: Fødevareministeren svarer forkert i randzonesvar til Folketinget

I et svar til Erling Bonnesen (V) skriver fødevareminister Dan Jørgensen, at randzonedommen fra Holstebro kun omhandlede den oprindelige lov fra 2012, men det er simpelthen ikke korrekt, lyder det fra Bjarne Nigaard, adm. direktør i Bæredygtigt Landbrug.

skilt-og-traktorer-retten-i-viborg

Dommerens kendelse i Holstebro var klar. Landmændene Povl og Christian Blak Bojer blev pure frifundet for brud på randzoneloven. Og ikke bare den oprindelige lov fra 2012, som fødevareministeren har hævdet i et svar til Erling Bonnesen (V) den 18. maj.

I dommen fra Holstebro står det helt tydeligt at anklagen mod de to landmænd i den originale dom både gjaldt for loven fra 2012 og den ændrede randzonelov fra 2014:

Tiltale Bojer-sagen

I sit svar til Erling Bonnesen skriver fødevareministeren, at man med ændringerne af randzoneloven i 2014 gjorde det klart, hvor der skulle være randzoner.

Erling Bonnesen havde spurgt ”Hvad er ministerens holdning til randzonerne set i lyset af den seneste udvikling i sagen, herunder dommen fra Holstebro om randzoner, og vil ministeren tage initiativ til at ophæve randzoneloven straks?”

Det noget luftige politikersvar fra ministeren lød sådan her:

“… I den konkrete straffesag fra Holstebro har to landmænd været tiltalt for at overtræde den oprindelige randzonelov, som trådte i kraft i 2012. Jeg har ikke ændret min holdning til randzoner, siden jeg som opfølgning på den politiske aftale om Vækstplan for Fødevarer af 2. april 2014 ændrede randzoneloven med virkning fra 1. august 2014. Sigtet med lovændringen var netop at gøre det klart, hvor der skal være randzoner. …”

At der ifølge ministeren har været på styr på randzoneloven siden august 2014 mener Bjarne Nigaard er vildledende, når Povl og Christian Blak Bojer ved Retten i Holstebro blev frikendt for blandt andet at have forbrudt sig mod randzoneloven fra 2014, da det også med de nye regler var praktisk umuligt at overholde loven.

”Fødevareministeren svarer for det første forkert, for tiltalen var rejst efter den nye randzonelov, og for det andet springer han dermed let og elefant hen over at svare på, om de fortsat umulige randzonekort og den fortsat manglende kompensation, som var væsentlige dele af dommens præmisser, ikke burde få betydning også nu, ” lyder det fra Bjarne Nigaard.

Klik her for at læse hele svaret fra Dan Jørgensen til Erling Bonnesen

Klik her for at læse anklagen i Bojersagen

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen