Aftale om milliarder til landbruget skaber ikke bedre rammevilkår

Knap fire milliarder til økologi, nye staldbygninger og en øget kvælstof-indsats er ikke løsningen på dårlige rammevilkår i landbruget. Det mener direktøren i Bæredygtigt Landbrug, der kalder regeringens nye aftale med SF og Enhedslisten for varm luft.

aftale

Tirsdag formiddag fik regeringen en smal aftale igennem med partierne SF og Enhedslisten om flere midler til landbruget. Helt præcist 3,9 milliarder kroner. Pengene skal fra 2016 til 2018 bruges på økologi, tilskud til nye staldbygninger og på at øge indsatsen mod kvælstofudledning. Aftalen er et led i et landdistriktsprogram, hvor hovedparten af midlerne er finansieret af EU.

Desværre er pengene langt fra med til at gøre rammevilkårene mere tålelige for danske landmænd, mener direktør i Bæredygtigt Landbrug, Bjarne Nigaard.

”Jeg har svært ved at finde ud af, hvilke glade svin det er, der skal fylde de mange nye staldbygninger. For der er slet ikke økonomi til at opretholde en produktion på de ringe vilkår, vi har i Danmark. Eksporten af arbejdspladser i svineproduktionen vil på ingen måde blive mindre af det her. Tværtimod. Og jeg tror næppe, at grisene bliver gladere af det. Fødevareministeren er tilsyneladende i gang med, via endnu flere af de fra ham sædvanlige tilskud til varm luft, at bygge ‘Leninstatuer’ af sig selv rundt i det danske landskab: Indholds- og meningsløse monumenter i form af rungende tomme stalde,” siger han.

Behov for mere kvælstof

I sidste uge trak de blå partier sig fra forhandlingerne, fordi uenigheden om, hvad pengene skulle bruges til, blev for stor mellem rød og blå blok. Regeringen ønsker at øge indsatsen mod kvælstof ved at bruge 225 millioner kroner om året på at etablere vådområder. Den prioritering var de blå partier uenig i. Det samme er Bæredygtigt Landbrug.

”Der skal ikke bruges penge på at reducere næringsstoffer, når planterne har brug for mere kvælstof, og miljøet i forvejen ikke lider skade. I stedet skal man begynde med at se på de basale problemer for dansk landbrug: For ringe rammevilkår i forhold til vore nabolande,” siger direktør Bjarne Nigaard.

Et andet af regeringens ønsker er mere økologi. I løbet af den treårige periode vil regeringen sammen med SF og Enhedslisten bruge 720 millioner kroner på tiltag, der kan gøre dansk landbrug mere økologisk. Men det er slet ikke den rigtige vej at gå, mener formanden for Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen.

”Landdistriktsprogrammet er et direkte blålys, hvor Danmarks Naturfredningsforening, fødevareministeren og miljøministeren har fået alle deres utopiske tanker og ønsker opfyldt. Der er økologi på alle hylder, og konsekvensen af det er, at man næsten halverer indsatsen på vækst og konkurrenceevne. Aftalen er et led i nedlæggelse af et effektivt dansk landbrug, og i stedet er fremelskelsen af bonderøvsmentaliteten altoverskyggende. Disse landdistriktsmidler er taget fra økonomisk trængte landmænd,” siger han.

Af Cecilie Christensen, cc@baeredygtigtlandbrug.dk 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen