Blå blok: Vandløbenes vigtigste opgave er at lede vand væk

Vandløbenes primære opgave er at lede vand væk. Det mener partierne i blå blok, der nu har stillet forslag om, at regeringen skal udsende en vejledning, der præciserer, at vandløbene først og fremmest er til for at aflede vandet. Den udmelding glæder direktøren i Bæredygtigt Landbrug.

Nu skal det være slut med dårligt vedligeholdte vandløb, der giver forsumpning af marker og oversvømmelser i boligområder. Det mener blå blok, der ønsker, at regeringen tager vandløbsloven under kærlig behandling og får præciseret, at vandløbenes vigtigste opgave er at lede vand væk. 

Det forslag får en varm modtagelse hos Bæredygtigt Landbrugs direktør, Bjarne Nigaard.

”Jeg synes, det er rigtig rart, at blå blok vil være med til at få afklaret den strid, der har været om vandløbslovens funktion – altså, hvad skal det primære hensyn være med vandløbsloven. Det er meget glædeligt,” siger han.

Det er partierne Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, der er gået sammen om et beslutningsforslag, som skal sørge for, at forvaltningerne rundt om i kommunerne ikke er i tvivl om, at vandløbenes fornemmeste opgave er at lede vandet væk.

”Vandløbsloven er lige nu op til fortolkning ude i kommunerne, og det vil vi rigtig gerne sætte en stopper for. Der skal være nogle helt klare retningslinjer, som forvaltningerne kan forholde sig til,” siger Liberal Alliances medlem af Miljøudvalget, Villum Christensen. 

Vandmiljø1

Og der er brug for, at kommunerne får at vide, at det ikke er miljøhensynet, der vejer tungest, når det handler om vandløb. Det mener Bæredygtigt Landbrugs direktør.

”Som jeg ser det, er der et problem med den administration, man udsætter vandløbsloven for. Lige nu er det Miljøministeriet i sin helhed, der beder kommunerne om at administrere vandløbsloven på en måde, så afledningshensynet ikke er det primære. Det vil sige, at man går ud og giver folk vejledning i for eksempel grødeskæring og fortæller dem, at de skal lade være med at skære forskellige beplantninger væk, fordi man ønsker et naturligt vandløb frem for et vandløb, der har fri mulighed for at transportere vand væk. Derfor er det rigtig godt at få en lovmæssig præcisering, som så i næste led skal føre til, at de administrative myndigheder går ud og forvalter efter sådan en præcisering,” siger Bjarne Nigaard.

Stigende vandpres kræver handling

Ifølge vandløbsekspert Claus Skov Madsen vil det stigende vandpres betyde flere oversvømmelser, hvis der ikke bliver gjort noget for at give vandet bedre mulighed for at passere i vandløbene.

”Hvis man vil bibeholde den samme vandstand, det samme vandspejl og den samme afvanding, og der kommer noget mere nedbør, så er man jo nødt til at forøge volumen i vandløbet. Det skal både være dybere, og det skal i særdeleshed også være bredere,” siger han.

Den konklusion er Liberal Alliances Villum Christensen helt enig i.

”Der er brug for at lede meget mere vand væk i dag, end der har været tidligere, og det bliver kun mere, som tiden går. Derfor går det simpelthen ikke, at det, som det er nu, altid er miljøhensynet, der kommer i første række. Det skal være sådan, at hensynet til de mennesker, der bor omkring vandløbene og bliver berørt af for eksempel oversvømmelser, er det altovervejende vigtigste.”

På længere sigt ønsker de blå partier at få ændret i vandløbsloven, så det klart og tydeligt fremgår, at det primære formål er vandafledning.

Bæredygtigt Landbrug har i 2012 stævnet den danske stat, fordi man er uenig i de principper, som Danmark benytter til at udarbejde vandplaner efter. Da staten ikke har ændret på disse principper med de nye vandområdeplaner, vil Bæredygtigt Landbrug fortsat satse fuldt og helt på at gennemføre retssagen, der påbegyndes i Vestre Landsret den 29., 30. september og 1. oktober 2015.  

Læs om baggrunden for retssagen her

Af Cecilie Christensen, cc@baeredygtigtlandbrug.dk 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen