Naturstyrelsen tager ikke klagerne seriøst

Naturstyrelsen har modtaget 154 klager over de statslige vandplaner. Klager, der efter loven skal behandles individuelt. Men det er de ikke blevet, for Naturstyrelsen har blot valgt at udsende præcis den samme standardskrivelse til alle klagere. Det er et brud på forvaltningsprincipperne, lyder det fra jurist hos Bæredygtigt Landbrug Maiken Bak Jensen.

Naturstyrelsen følger ikke forvaltningsprincipperne, når de undlader at lave individuel sagsbehandling på klagerne over de statslige vandplaner. Det har Bæredygtigt Landbrug gjort kraftigt opmærksom på i dag, fredag d. 13. marts 2015, kort før fristen udløber for supplerende bemærkninger til klager over vandplanerne.

I standardskrivelsen, som Naturstyrelsen har udsendt, erkender den, at vandplanerne er en forvaltningsafgørelse. Den vurdering er Bæredygtigt Landbrug enig i. Problemet opstår, når Naturstyrelsen vælger ikke at overholde de regler og principper, der gælder for den slags afgørelser, fortæller Maiken Bak Jensen.

”Når man har med forvaltningsafgørelser at gøre, er det et krav, at man laver individuel sagsbehandling. Det princip er ikke overholdt i denne sag – heller ikke i forbindelse med behandlingen af de forskellige klager. En standardiseret udtalelse er simpelthen ikke nok.”

Fristerne bliver ikke overholdt

Den manglende individuelle sagsbehandling er ikke det eneste kritikpunkt fra Bæredygtigt Landbrugs side. Naturstyrelsen har heller ikke overholdt fristen for, hvornår klagen senest skal videresendes til Natur- og Miljøklagenævnet. Ifølge Miljømålsloven §56, stk. 2 skal myndigheden videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet senest tre uger efter klagefristens udløb.

I dette tilfælde udløb klagefristen den 27. november 2014, men klagenævnet har først modtaget Bæredygtigt Landbrugs klage fra Naturstyrelsen den 24. februar 2015. Det er mere end to måneder for sent. Bæredygtigt Landbrug har ikke fået en forklaring på, hvorfor Naturstyrelsen har overskredet fristen.

”Der er betydelige fejl og mangler i denne sagsbehandling. Derfor mener vi, at Natur- og Miljøklagenævnet bør erklære vandplanerne ugyldige – eller som absolut minimum returnere vandplanerne til fornyet sagsbehandling hos Naturstyrelsen, ” siger Maiken Bak Jensen.

 Af Cecilie Christensen, cc@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.