DN forsøger at stikke blår i øjnene på danskerne

Når Danmarks Naturfredningsforening (DN) i deres debatoplæg ’Kan det betale sig at omlægge til økologi?’ påstår, at man kan omlægge dansk landbrug til økologisk drift og samtidig opretholde den samme indtjening, er det så langt ude, at det skriger til himlen

Af Jørgen Evald Jensen, fagpolitisk rådgiver

Forudsætningerne holder ingen steder.  På de helt centrale punkter i forudsætningerne for beregningerne tager DN grueligt fejl.

Man kan ikke øge de økologiske udbytter med 15 procent som forudsat i udregningerne fra landbrugspolitisk chefrådgiver i DN, Thyge Nygaard. Tværtimod vil udbytterne falde drastisk, hvis ikke de økologiske landmænd kan importerer ikke økologisk husdyrgødning som nærrigsstofforsyning til markerne. 

Ifølge de svenske forskere H. Kirchmann, Thomas Kätterer, Lars Bergström og Rune Andersson er de økologiske udbytter faldende med stigende økologiske arealer, og vil formentlig være på under 50 procent af de konventionelle. Der er simpelthen ingen balance i næringsstofferne.

Ved en total omlægning til økologi vil der ikke kunne skaffes den nødvendige markbalance i næringsstofferne, primært fosfor, kalium og svovl.  For at sikre et bæredygtighedsprincip skal disse nærringstoffer tilbageføres til jorden mindst i de omfang, de bortføres, hvilket slet ikke er indregnet i DN s scenarier. Ligeledes skal store arealer bruges til dyrkning af kvælstoffikserende afgrøder til opsamling af kvælstof.

Man vil aldrig kunne sikre omsætning af de økologiske varer til nuværende priser ved at omlægge hele det danske landbrug til økologi. Der vil blive en stor import af konventionelle varer fra det øvrige EU, hvilket vil sikre den rigtige prisdannelse på fødevarer. Det være sig kød, æg, kornprodukter, grønsager og frugt.

Økologi sænker ikke udvaskningen af næringsstoffer
Der er en øget risiko for, og i bedste fald samme, udvaskning fra økologiske brug.  Ifølge Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) forskningstal fra 2004 viser målinger, at der ikke er forskel på udvaskningen fra økologiske og konventionelle brug.

I Sverige, hvor man har omlagt en meget større del af arealer til økologisk drift, viser resultater fra målinger en væsentlig stigning i udvaskningen af kvælstof fra økologiske arealer. Den stigende udvaskning skyldes en væsentlig større andel af arealet med kvælstoffikserender afgrøder som kløvergræs og bælgplaner. Sættes udvaskningen i forhold til det høstede udbytte, når man frem til det chokerede resultat, at udvaskningen pr kg høstet kerne er mangedoblet. (H. Kirchmann et al 2014).

Økologisk landbrug er ikke mere klimavenligt end konventionelt landbrug. Tværtimod vil en øget bearbejdning af jorden for at holde ukrudt i ave sænke kulstoffet i jorden og dermed øge CO2 udledningen. Ifølge de svenske forskere bag bogen ’Den økologiske drøm’ vil en helhedsanalyse således også påvise, at det konventioneller landbrug er mere klimaeffektivt end det økologiske. DN-argumentationen holder altså heller ikke når det handler om de forskellige driftsformers klimapåvirkning.

Bæredygtig landbrug er ikke imod økologi som produktionsform, men vi fastholder, at man skal fortælle den danske befolkning sandheden. At man benytter sig af de korrekte data. At forsøge at stikke befolkning og politikere blår i øjnene med beregninger grebet ud fra den blå luft er simpelt hen under lavmålet.

Læs også: DN´s misinformation af politikerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.