Bæredygtigt Landbrug i retten med Gødningssagen 19. – 22. maj

Efter to et halvt års ventetid er der nu blevet fastsat en retsdato for Vestre Landsrets behandling af Bæredygtigt Landbrugs påstand om, at de danske gødningsregler er i strid med EU's regler på området

Med et årligt tab på i omegnen af 7. milliarder kroner på baggrund af de danske særregler for tildeling af gødning til markerne, er det for landmændene en meget vigtig retssag Bæredygtigt Landbrug har anlagt mod den danske stat. Spørgsmålet om hvorvidt landmændene kan opnå opsættende virkning bliver det første retten skal tage stilling til, og sagen er af Vestre Landsret i Viborg blevet fastsat over tre og en halv retsdag fra den 19. til den 22. maj 2015. Datoen er bekræftet af Vestre Landsret over for Bæredygtigt Landbrug.

Vestre Landsret skal her vurdere Bæredygtigt Landbrugs sagsanlæg mod staten med påstand om, at de danske gødningsregler er ulovlige. Bjarne Nigaard, administrerende direktør i Bæredygtigt Landbrug ser frem til omsider at få prøvet gødningsspørgsmålet i retten.

Bjarne Nigaard close up TOP

”Disse første retsdage bliver helt specifikt afgørende for, om de danske særregler skal sættes på pause eller helt ud af kraft, mens resten af sagen viderebehandles. Det er det man juridisk kalder ’opsættende virkning’, ” siger Bjarne Nigaard, som glæder sig til at få dommernes ord for, om dansk landbrug med de nuværende gødningsregler bliver retfærdigt behandlet set i forhold til kollegerne i resten af EU.

”Vi håber selvfølgelig, at dommerne i landsretten vil give os medhold i, at regler der ikke tjener noget reelt miljøformål, men som hver dag i øjeblikket er med til definitivt at kvæle mange danske landmandsfamilier økonomisk, skal sættes i bero med det samme. ”

Siden årtusindskiftet har de mange forskellige stramninger af de danske gødningsregler ifølge Bæredygtigt Landbrug ikke haft nogen reel effekt på det danske miljø, udover at de fungerer som ’en løkke om halsen på dansk landbrug, og kvæler mere og mere, ’ som  Bjarne Nigaard beskriver den desperate situation mange landbrug befinder sig i på grund af de danske særregler.

Flere retsdage på vej
Uanset udfaldet af denne første ’mellemregning’ i gødningssagen fra den 19. til den 22. maj, så skal der senere fastlægges flere retsmøder, hvor Bæredygtigt Landbrug vil få mulighed for at bevise, at danske særregler ikke stemmer med de forpligtelser EU’s direktiver foreskriver på området.

”Med andre ord bliver det i 2015 helt konkret prøvet, om de danske gødningsregler er lovlige, og selv om der stadig kan være et stykke vej inden en endelig afgørelse, så er det en god følelse at være kommet uden om alle de strategiske og taktiske forbehold staten har haft i sagen, bl.a. ved at påstå, at danske landmænd ikke har en juridisk ret til at få en dommer til at se på, om gødningsreglerne rammer danske landmænd. Selvfølgelig har danske landmænd en sådan retlig interesse, ligesom Bæredygtigt Landbrug med sine godt 4.000 medlemmer selvfølgelig er en værdig og anerkendt repræsentant for dansk landbrug, ” lyder det fra Bjarne Nigaard.

En af Bæredygtigt Landbrugs påstande i forbindelse med gødningssagen er, at den danske landbrugsjord udpines år for år. Det synspunkt mener Bjarne Nigaard alle parter kan enes om, men ifølge ham er det graden af udpining, der er tvivl om.

”Vores modpart påstår, at der er tale om en mindre udpining. Vi ønsker et syn og skøn omkring graden af udpining, ” siger Bjarne Nigaard.

De syv milliarder kroner, som Bæredygtigt Landbrug anslår tabet i forhold til de tyske konkurrenter til at være med baggrund i de danske gødningsregler, vil kunne forrente 200 milliarder kroner, eller ca. 60 procent af dansk landbrugs samlede gæld. I Danmark er kvælstofmanglen i markerne nu så udbredt, at jorden viser tydelige tegn på at være udpint.

24. oktober 2012 stævnede Bæredygtigt Landbrug staten for de danske gødningsregler, men der kommer altså til at gå mere end to et halvt år før sagen kommer for retten, hvor flere dommere skal tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt sagen skal have opsættende virkning.

Får Bæredygtigt Landbrug medhold i, at der skal være opsættende virkning mens gødningssagen kører, vil det betyde, at de danske særregler på gødningsområdet sættes ud af kraft i et omfang, der nærmere skal fastsættes af dommerne ved Vestre Landsret.

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.