Flemming Fuglede: Reguler os på fakta

Godt 300 medlemmer og tilhørere var mødt frem til generalforsamlingen i Bæredygtigt Landbrug på Dalum Landbrugsskole den 26. februar i Odense, og det var langt mellem lyspunkterne i formand Flemming Fuglede Jørgensens beretning. Fra talerstolen beskrev han et dansk landbrug i stor krise, men han gjorde det klart, at der findes en vej, der fører

Bæredygtigt Landbrugs formand startede sin beretning ved foreningens femte generalforsamling med at forklare, hvilke kampe foreningen har kæmpet, og stadig kæmper. Han fremhævede kampen for at få renset vandløbene op, så de igen kan føre vand, at nitrat ikke er problemet i det danske vandmiljø og at danske landmænd ikke forurener de danske vandløb. Han gjorde det også helt klart, at Bæredygtigt Landbrug viderefører den kamp, foreningen selv har startet.

”De danske gødningsregler er særregler uden faglig værdi, ” fortalte formanden, og henviste til at landbrugsjorden herhjemme er så udpint, at den ikke længere kan producere kvalitetsvarer.

”Danske landmænd taber 4-7 milliarder om året på gødningsreglerne og yderligere kan vi bevise, at de danske gødningsregler er lovstridige og værst af alt – de danske gødningsregler er uden miljømæssig værdi, ” lød det også fra Flemming Fuglede Jørgensen, og han gjorde det klart, at der er meget at kæmpe for:

”Landbrugets erhvervsforhold i DK er katastrofale, ” lød det fra talerstolen, og Flemming Fuglede Jørgensen forklarede, at erhvervet med snart 370 milliarder i gæld, er udsultet.

”Bliver de danske regler ikke snart normaliserede, så de er enslydende med de lande vi måler os med, så kollapser landbruget og den danske samfundsøkonomi lider ubodelig skade. ”

Rammebetingelserne skal ændres
Med realiteterne malet på væggen på skiftende slides under beretningen, var tonen dyster, men formanden udgød også håb, og han talte for, at landmændene mere end nogensinde før skal kæmpe. Kæmpe for deres ret til at være landmænd i Danmark.

”Rammebetingelserne for danske landmænd skal være som hos vore konkurrenter og kollegaer omkring os. Fjern særbyrder, fjern særregler og reguler os fagligt korrekt, ” lød opfordringen fra Flemming Fuglede Jørgensen til forsamlingen og politikerne.

Formanden sendte også en skarp hilsen mod de store danske andelsfirmaer i fødevaresektoren, som han anmodede om at hjælpe deres andelshavere igennem den nuværende krise.

”Få frigjort de 30 milliarder kapital, der er i danske andelsselskaber, send pengene ud til landmændene. Sæt andelsselskaberne på aktier. ”

Flemming Fuglede Jørgensen sluttede sin beretning af med at gøre det helt klart, hvad der vil have den mest positive virkning for landbrugets situation i Danmark her og nu.

”Lad danske landmænd gøde efter ligevægtsprincippet, og her i vækstsæsonen 2015, ” og så sendte han også en hård hilsen til finansverdenen, som han mente bedømmer danske landmænd alt for hårdt.

”Stop Finanstilsynets nedvurdering af dansk landbrug, så pengeinstitutterne har mulighed for at hjælpe med driftskapital og sluttelig se i øjnene, at et dansk velværds samfund ikke kan fungere uden et velfungerende landbrug! Det haster.

Klik her for at læse beretningen: Formandens beretning generalforsamlingen 2015

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.