Miljøministeren tavs om ulovlig praksis på husdyrområdet

BL har i flere omgange gjort miljøministeren opmærksom på manglende hjemmel, der betyder, at nogle husdyrbrug desværre ikke kan gøre brug af anmeldeordningerne i husdyrgodkendelsesloven. Der er pågået en ulovlig praksis i årevis og BL afventer fortsat en juridisk forklaring fra miljøministeren

Af Nikolaj Schulz, chefjurist

Anmeldeordninger for husdyrbrug kan bl.a. bruges til at opføre helt specifikke anlæg, så husdyrbruget ikke skal igennem den store godkendelsesmølle. Anmeldeordningerne giver fx mulighed for at opføre kornsiloer, malkeanlæg, skifte dyretype, m.v.

Nikolaj Schulz 4 dec 2014

Anmeldeordningerne er konstrueret på en måde, så husdyrbrug, der er godkendt efter husdyrgodkendelsesloven kan bruge flere ordninger end hvis husdyrbruget ikke er godkendt. Miljøstyrelsens forklaring på denne forskel er, at det i visse tilfælde kan være svært at vurdere husdyrbrug, der ikke har en godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven.

Det er meget muligt, at Miljøstyrelsen mener det, men synspunktet er irrelevant i denne sammenhæng. Problemet er ikke tekniske detaljer i bekendtgørelsen. Problemet er desværre langt mere alvorligt og helt grundlæggende. Problemet angår nemlig den måde husdyrgodkendelsesloven er konstrueret på.

Manglende hjemmel
Sagen er den, at husdyrbrug, der har en aktiv godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke er omfattet af husdyrgodkendelsesloven og dermed heller ikke er omfattet af anmeldeordningerne. I juraens verden kalder man det manglende hjemmel. Med jævne ord betyder manglende hjemmel, at der er pågået en utilsigtet ulovlig praksis i årevis. Manglende hjemmel er en juridisk ”party killer” – der er ikke noget at gøre. Man er ganske enkelt bare ikke omfattet. Vildfarelsen er dog samtidig undskyldelig, fordi husdyrgodkendelsesloven i sit hele er gjort fuldstændig overkompliceret og helt uoverskuelig.

I sommeren 2014 gjorde vi opmærksom på problemet overfor Folketingets Miljøudvalg. Vi har gentaget og uddybet synspunkter i to efterfølgende høringer. Vi har desværre ikke hørt fra miljøministeren eller fået en egentlig forklaring. Vi er meget ærgerlige over, at vores medlemmer ikke kan få ordentlig besked, når sagen angår et meget væsentligt rammevilkår.

Vi håber på, at vi snart kan få en konstruktiv dialog med miljøministeren, så det akutte problem kan finde en løsning med det samme. Samtidig kan man jo igangsætte det endelige opgør med en helt ubrugelig lov og lade de mange normtal og modelberegninger erstatte med målinger for anlægget såvel som arealet. Loven opstiller jo allerede miljøkvalitetskrav. I det omfang de er sagligt begrundet, så burde landbrug allerede i morgen få den mulighed at lægge målinger til grund. Dette vil samtidig løse alle husdyrgodkendelseslovens forviklinger og selvmodsigelser.

Det skal afslutningsvis understreges, at de politiske aftaler på området er, at alle husdyrbrug skal kunne gøre brug af anmeldeordninger. Et synspunkt, der bakkes op af Miljøstyrelsen. Derfor forventer vi, at den nuværende praksis opretholdes indtil miljøministeren kommer med en løsning, så der ikke kommer husdyrbrug i klemme.

Vi afventer fortsat svar fra Miljøstyrelsen på vores spørgsmål fra den 10. december 2014 om husdyrbrug, der har en kapitel 5 godkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven, kan benytte anmeldelsesordningerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Læs også: Ulovlig praksis kører videre på husdyrområdet

Fakta

Læs mere: BL henvendelse til Miljøministeren og Folketingets Miljøudvalg

Læs mere: Høringssvar, september 2014 vedrørende ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere: Høringssvar, december 2014 vedrørende ændring af miljøbeskyttelsesloven

 

Den nye husdyrgodkendelsesbekendtgørelse.

Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Link: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710?id=164811

Høringsmateriale

http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/42248

NMK-134-00071. Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet

http://www.nmknafgoerelser.dk/ShowDoc?docId=nmk20140121-000a-full

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.