Finansdiktaturet slår til igen

At der fra Århusgade i København skal ske værdifastsættelse af jord, dyr og andre aktiver ud fra en skrivebordsskabelon, er for mig fortsat en fuldstændig forhenværende østeuropæisk tankegang; det nærmer sig planøkonomi

Af Bjarne Nigaard, adm. direktør

Finansdiktaturets har været på rundtur til bl.a. fire nordjyske banker. Tilsynet har gennemgået i alt seks pengeinstitutters landbrugsporteføljer. Over én kam har de beordret nedskrivninger af bankernes værdifastsættelse af landbrugskunder.

Desværre har bankerne valgt at efterkomme det planøkonomiske dekret fra Østerbro, og har ændret praksis. Og dermed har de med et trylleslag forringet kreditværdigheden for flere hundrede i forvejen hårdt trængte landbrugsfamilier, og øget risikoen betragteligt for, at disse familiers skæbne bliver krank og sort.

Bjarne Nigaard close up TOP

Finanstilsynet har en dag i 2014 pludselig fået lyst til at foretage ”… en tværgående kreditundersøgelse af landbrugsområdet i seks pengeinstitutter med høj udlånseksponering mod landbruget…”

Undersøgelsen blev foretaget uden inspektioner i den enkelte bank eller hos de konkrete kunder, dvs. som en ”off-site” undersøgelse. Altså hjemme fra skrivebordene på Østerbro. Kreditgennemgangen omfattede fortrinsvis udlån til mælkeproducenter og svineproducenter.

Det finurlige påhit finansdiktaturet denne gang har optrådt med, er det lille kunststykke at påstå, at værdien af andre bygninger end staldbygninger, fx siloer, lader, maskinhuse osv., ikke må indgå fuldt ud i den samlede værdifastsættelse.

Som de poetisk skriver: ”… Finanstilsynet fandt i forbindelse med kreditgennemgangen flere tilfælde af forkert anvendelse af nedskrivningsreglerne. Således medregnede fire institutter ved opgørelsen af egenkapital for landbrugskunder med animalsk produktion i et vist omfang værdien af andre bygninger, som er en forudsætning for en almindelig udnyttelse af staldanlæg, f.eks. siloer, halmlader, maskinhuse og kornlader. Dette medførte i sammenhæng med værdiansættelsen af staldanlæg i flere tilfælde en for høj samlet værdiansættelse. …”

At påstå at nødvendige og veldrevne bygninger, uden hvilke produktionen naturligvis ikke kan foregå, ikke har en del af den samlede værdi for virksomheden svarer til, at en isproducent ikke må medregne værdien af fryselageret, eller at en vognmand ikke må medregne værdien af garagen.

De fire nordjyske banker har brugt deres faglighed og deres sunde fornuft ved at indregne andre bygninger med en vis værdi i det samlede billede. Det bakker jeg dem 100 procent op i er korrekt.

Jeg vil arbejde for, at de ansvarlige politikere sender Århusgade en snarlig hilsen om, at de godt kan kravle ned fra betontårnet, og i stedet sætte fødderne på den virkelige jord. De har hverken til opgave at lave femårsplaner eller at lukke dansk landbrug. De skal alene følge med i, om bankerne agerer ansvarligt. I Nordjylland agerede de fuldt ud ansvarligt ved at tillægge andre bygninger værdi.

Se Finanstilsynets redegørelse:  Undersøgelse af udlån til landbrug

1 kommentar til “Finansdiktaturet slår til igen”

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen