Bæredygtigt Landbrug går også forrest i 2015

Dansk landbrug kan frem mod 2020 bidrage med 35.000 nye job, skabe 34 procent mere vækst og skaffe Danmark 34 milliarder kroner ekstra i plus på betalingsbalancen.

Ruslandskrisen og danske særregler på landbrugsområdet er alvorlige sten på vejen mod en lys fremtid for dansk landbrug, men en voksende middelklasse i verden kræver gode og sikre landbrugsprodukter, som dansk landmænd er verdens bedste til at producere. Der er altså en fremtid, men for mange landmænd vil nye tiltag desværre komme for sent.

Bæredygtigt Landbrug vil arbejde for, at så få som overhovedet muligt kommer til at forlade erhvervet, og vi vil sammen med vores medlemmer sørge for at landbrugsfamilierne får det bedst mulige udgangspunkt for forhandlinger med banker og kreditforeninger i den svære tid, der kommer. 

Alt der kræves for at dansk landbrug igen kan komme til at opleve gode tider, er, at de danske særregler fjernes, så danske landmænd kan konkurrere på lige fod med landbruget i eksempelvis England og Tyskland.  

Ifølge rapporten ’Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?’ vil forbedrede rammevilkår i landbruget bidrage væsentligt til samfundsøkonomien, og vi er på rette vej.

Hvad kan dansk landbrug egentlig opnå med en anden regulering af erhvervet?

  • 35.000 job inden 2020
  • Planteproduktionen øges med 35 procent
  • Den animalske produktion øges med 34 procent
  • Landbrugseksporten stiger med 48 milliarder kroner
  • Tusindvis af arbejdspladser bevares i Danmark

Ingen miljøforværring
Forudsætningen for den øgede produktion med ændrede rammevilkår er, at miljøet ikke belastes yderligere, ligesom en øget produktion kan ske uden yderligere kvælstofudledning.

Med landbrugsudspillene fra VKO og Liberal Alliance ser det omsider ud til, at der kan ske ændringer til det bedre i 2015, hvor alene en positiv ændring af kvælstofreglerne med baggrund i målinger i vandmiljøet vil have en enorm betydning for erhvervet.

Den siddende regering bebudede ved sin tiltræden i 2011, at der skulle fokus på jobskabelse og rammevilkår i landbruget. Desværre er begge dele gået i den forkerte retning, men i landkommuner og landbrugsforeninger oplever vi en stor vilje til at rammevilkårene nu skal ændres, så udviklingen i 2015 kommer til at gå den rigtige vej.

Tryk like herunder, og kom med dit bud på, hvad der venter landbruget i 2015 i kommentarfeltet.

Godt nytår!

Fakta:
Ét dansk landbrug beskæftiger i gennemsnit ca. 15 mennensker på gården, slagteriet til fragt, håndværkere m.v.

Danmark har brug for et konkurrencedygtigt landbrug

 

Læs også: Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Når bonden har det godt BYEN

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen