Klag over vandplanerne senest 27. november

Torsdag den 27. november er sidste chance, hvis du vil klage over vandplanerne og konsekvenserne af vandplanerne på din ejendom

Den 30. oktober blev vandplanerne præsenteret af Miljøminister Kirsten Brosbøl (S), men desværre er der ikke sket mange rettelser af de mange fejl, der førte til, at 7.000 personer indsendte indsigelser over planerne tilbage i 2011, og derfor er det nu igen tid til at sende en klage afsted.

Klik her for at hente klageskabelonen som Word-fil

Med præsentationen af vandplanerne den 30. oktober forsøgte regeringen af få en lang og pinlig proces afsluttet med vedtagelsen af de vandplaner, der skulle have været færdige tilbage i 2009, som kom i første forsinkede udgave i 2011, blot for at bliver underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet i 2012.

Nu er vandplanerne så altså vedtaget, men frem til den 27. november 2014 har du mulighed for at klage over vandplanerne, og det vil Bjarne Nigaard, adm. direktør i Bæredygtigt Landbrug opfordre alle berørte lodsejere til at gøre.

”Torsdag er sidste frist for at klage over de vandplaner, som Miljøministeren offentliggjorde for fire uger siden. Det er vandplaner, der på trods af adskillige høringssvar og indsigelser, stadig er fyldt med meget væsentlige fejl og mangler. De giver stadig mulighed for at oversvømme dine marker, fordi reduceret grødeskæring ikke er fjernet. Der er ikke regnet på konsekvenserne af de forskellige tiltag, og de bestemmelser vandrammedirektivet foreskriver, er ikke fulgt. Det er med andre ord rigtig vigtigt, at der siges fra overfor vandplanerne,” lyder opfordringen fra Bjarne Nigaard.

Det koster 500,- kr. at klage, men de penge kan vise sig at være givet meget godt ud, da en samlet modstand fra lodsejerne mod planerne kan være det, der bringer vandplanerne til et endeligt fald.

”Selv om det koster noget at klage, så vil jeg alligevel opfordre berørte lodsejere til at indsende klagen. De økonomiske konsekvenser ved at vandplanerne ikke falder vil nemlig være uoverstigelige. Så lad os få dem væk.”

Klik her for at finde dine egne vandløb på WebGIS-kort fra Naturstyrlsen

Sådan klager du
Senest den 27. november 2014 skal klagen være modtaget hos Naturstyrelsen. De sender så klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet.

Udfyld klagen og send den til Naturstyrelsen, enten som almindelig post til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø., eller elektronisk til nst@nst.dk.

Der kan klages over vandplanernes miljømål, deres indsatsprogram og processen med at lave dem (tilvejebringelsen).

Når du kigger på den vandplan, der gælder i dit område, kan du slå konkret op på både mål og indsatser, og se om nogle af dem får uhensigtsmæssige konsekvenser for din ejendom, og derfor klage over dem. Du kan også se de specifikke indsatser på kortmaterialet. Se godt efter, for Bæredygtigt Landbrug har allerede fundet steder i de nye vandplaner, hvor der skal ske indsatser i vandløb, der måske eksisterer på et kort udarbejdet i København men altså ikke i virkeligheden.

Læs artiklen: Naturstyrelsen rammer stadig ikke skiven

Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr på 500 kr. for klagen
Som klager modtager du en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Naturstyrelsen. Klager skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Der vil være en frist på 14 dage til betaling af gebyret. Nævnet begynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, afvises klagen fra behandling.  

Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, hvis klager ikke er klageberettiget eller hvis Natur- og Miljøklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. 

Gebyret tilbagebetales også, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Vi har lavet en klageskabelon, som du kan lade dig inspirere af.

Klik her for at hente klageskabelonen som Word-fil

Det er dog vigtigt, at du klager helt konkret over den indsats, som sker lokalt hos dig, og evt. de miljømål, der er fastsat for vandoplandet. Hvis du kun vil klage over de generelle fejl ved vandplanerne, så kan du fint dække dig ind under den klage, som BL udfærdiger.

Hvis du er i tvivl om, hvilke konsekvenser et konkret tiltag på din egn vil få, så er du velkommen til at kontakte os for inspiration til at beskrive det nærmere.

Du kan finde vandplanerne ved at følge linket herunder.
Herfra linkes videre til vandplanerne for alle vanddistrikter : 

Vedtagne vandplaner 2009 – 2015

Bæredygtigt Landbrug indgiver nok engang selv en klage over tilblivelsen af vandplanerne, ligesom foreningen stadig forbereder den sag, der allerede i 2012 blev anlagt mod staten med påstand om, at vandplanerne og indsatserne i planerne er ulovlige.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.