Erling Bonnesen: Fejlklassificeringer er ikke rettet i nye vandplaner

Danmark har fået sine første vandplaner med retningslinjer for, hvordan man skal forbedre det danske vandmiljø. Kortmaterialet, der har som formål at guide om, hvor vandløbsindsatsen skal stå, fik under et samråd den 20. maj miljøminister Kirsten Brosbøls (S) blåstempling. Trods kritik af kortmaterialet, fastslog ministeren, at kortmaterialet er opdateret og validt

Men som Bæredygtigt Landbrug har beskrevet i artiklen ’Vandløbsekspert om vandplaner: Naturstyrelsen rammer stadig ikke skiven’, er Naturstyrelsens kort stadig behæftet med fejl. Og ifølge vandløbsekspert Jan Hjeds findes der flere eksempler på fiktive vandløb med potentielle krav om en miljøindsats – vandløb, der altså eksisterer i kortmaterialet, men som ikke eksisterer i virkeligheden. Et eksempel på dette findes, som beskrevet tidligere, ved Ralgyden på Fyn, hvor rørlagte dræn ifølge Naturstyrelsens kort figurerer som eksisterende vandløb.

Dette misforhold mellem kort og virkelighed bekymrer Venstres fødevareordfører Erling Bonnesen.

”Det udstiller det groteske fuldstændigt, når ministeren går ud og siger; hun har tjek på kortene, alt imedens virkeligheden er en helt anden. Og eksemplet fra Ralgyden fra Fyn er formentlig bare et eksempel ud af mange. Derfor er det svært at have tillid til ministerens udtalelser, når hun siger; ’at nu er der styr på det’, og der så alligevel ikke er styr på det. Eksemplet fra Fyn viser bare, at kortmaterialet ikke er i orden, og at fejlklassificeringen ikke er rettet. Og det er et af hovedproblemerne.”  

”Jeg vil naturligvis gøre opmærksom på og presse på for at få rettet de fortsatte mange fejlklassificeringer. Vi skal fastholde presset på sagen, ” lyder det fra Erling Bonnesen.

Første version af vandplanerne (VP1) er omfattet af 4 ugers klagefrist fra d. 27.11.2014. Først herefter kan planerne implementeres. Første planperiode løber til og med udgangen af 2015. Allerede i 2016 skal Danmark have nye vandplaner (VP2) endnu en gang.

Læs også: Naturstyrelsen rammer stadig ikke skiven

Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.