Manglende MFO-afgrøder fører ikke nødvendigvis til KO-træk

Bæredygtigt Landbrug mener ikke, at landmænd kan trækkes i støtte efter krydsoverensstemmelsesreglerne, hvis de har udvist godt landmandsskab i forbindelse med etablering af afgrøden. Kontrollen skal påvise, at reglerne er brudt forsætligt eller uagtsomt, lyder det fra jurist Nikolaj Schulz, med henvisning til EU-dom fra februar i år

Når landmanden får KO-kontrol, så er det ikke nok, at kontrollanten bare konstaterer, at der er sket en overtrædelse. Kontrollanten skal gennem en konkret vurdering påvise, at overtrædelsen er sket med fortsæt eller uagtsomt. Dette er slået fast ved EU-Domstolen, og synes også kodificeret i den nye landbrugsforordning. Det mener jurist i Bæredygtigt Landbrug Nikolaj Schulz efter han har nærlæst en EU-dom fra den 27. februar. 

Hvad betyder det for fx MFO-afgrøder?
Det store problem med MFO-afgrøder som med alle andre afgrøder er, at man jo ikke kan garantere, at en afgrøde vokser frem i overensstemmelse med EU-reglerne. En landmand kan gennem godt landmandsskab skabe de bedste rammer for, at afgrøden har gode vækstbetingelser, men bestemme væksten kan han ikke, og derfor mener jurist Nikolaj Schulz ikke at man kan trækkes i støtte, hvis landmanden i øvrigt lever op til godt landmandskab.

Nikolaj Schulz lange ærmer sep 2014

”Sagt med andre ord, så er det ikke nok, at kontrollanten konstaterer, at MFO-afgrøden ikke fremstår som reglerne dikterer. Hvis afgrøden ikke fremstår korrekt, så skal kontrollanten undersøge om landmanden har behandlet MFO-afgrøderne på en ansvarlig måde. Hvis dette er tilfældet, så foreligger der hverken fortsæt eller uagtsomhed, og der er herefter ikke grundlag for at foretage et støttetræk.”

Hvad skal landmanden være opmærksom på
I det omfang, at det er muligt, så opfordrer Nikolaj Schulz landmændene til at være opmærksomme på, at de på forskellig vis skal kunne dokumentere, at de har handlet som en god og ansvarlig landmand nu engang gør.

”Dette vil altid være en konkret vurdering, og udgangspunktet må være, at det er myndigheden, der har bevisbyrden,” lyder vurderingen fra Nikolaj Schulz. 

Fakta:
Hovedkonklusioner i EU-dommen fra den 27. februar

I domskonklusionen fra EU-Domstolen fremgår det, at landmanden ifalder ansvar, hvis han tilstræber manglende overholdelse. Det betyder, at der er krav om, at landmanden har brudt reglerne ved fortsæt. Den anden mulighed for, at landmanden ifalder ansvar er, hvis landmanden uden at tilstræbe manglende overholdelse accepterer, at der kan opstå en tilstand af manglende overholdelse, altså krav om uagtsomhed. Hvis tredjemand (fx maskinstationen) er skyld i KO-forseelsen, så giver dommen støtte for, at landmanden ikke ifalder ansvar i det omfang, at landmanden har givet korrekte instrukser, og der er foretaget et tilstrækkeligt tilsyn.

Læs hele dommen: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1407933179034&uri=CELEX:62012CJ0396

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.