Hvad er egentlig problemet i vore vandløb?

I uge 40 skete det så igen: Spildevand på afveje i et vandløb dræbte hundredevis af fisk. En strømafbrydelse hos Hørsholm Vand om aftenen fredag den 3. oktober betød, at en anseelig mængde spildevand blev sendt urenset ud i Usserød Å fra Usserød Renseanlæg

Af Vagn Lundsteen og Bjarne Nigaard

Desværre er det så langt fra det eneste eksempel der findes på, at spildevand påvirker naturens skrøbelige balance i vores vandmiljø. Faktisk skal der kun ganske små mængder spildevand til, før det får fatale konsekvenser. 

Spildevand

Spildevand i å fra overløbsbygværk

Død fisk aborre - sluseholmen

Noget der også senest blev understreget efter skybruddet over Købehavn, hvor befolkningen blev frarådet al kontakt med opskyllet vand, fordi bare en enkelt dråbe på hånden betyder en ganske betragtelig fare for infektioner. Tænk så på hvad det må betyde som fisk at svømme rundt i den slags vand… Et af ofrene kan du se svømme med bugen i vejret på billedet her til højre.

Havde det været en landmand, der var uheldig med at få gylle dirigeret i åen, ville det med sikkerhed koste bøder, EU-træk og muligvis erstatningssager. Hvad mon der sker i Usserød?

Samtidig med det beklagelige uheld i Nordsjælland, har Naturstyrelsen udsendt en meddelelse om, at Villestrup Å sætter Danmarksrekord i ørreder. Der svømmer angiveligt næsten 30 ørreder for hver meter rundt i det nordjyske vand. Det er den største tæthed af fisk, der nogensinde er målt i et dansk vandløb.

Villestrup Å er, med udspring i Rold Skov, lige som Simested å og Lindenborg å, kendetegnet ved et højt nitratindhold, og sætter nu altså Danmarksrekord i antal og størrelse på ørreder.

Det er naturligvis ganske interessant for Villestrup Å er også blandt de mest ”landbrugsbelastede” vandløb, ligesom det på grund af sit udspringssted har et højt naturligt indhold af nitrat.

Der ligger faktisk nitratanalyser helt fra 1973, men indholdet af nitrat er spøjst nok ikke faldet gennem perioden, hvor der ellers er blevet skruet betragteligt ned for landbrugets kvælstofudledning.

Til gengæld er åens indhold af fosfor faldet fra 0,40 mg/liter i 1973 til 0,06 mg/liter i 2014. Hvilket mere end antyder, at det er spildevandet, der er blevet renset fra hen over årene.

Villestrup Å løber ud i Mariager Fjord. Analyserne er taget ved udløbet til recipienten.

Endnu en gang en klar indikation af, at det ikke er nitrat, der skader fisk. Tværtimod er de tre af de åer i Danmark, der er kendetegnet med det højeste nitratindhold, nogle af dem, de som har det bedste fiskevand.

Klik for at se indslag fra TV2-Lorry om de mange døde fisk i Usserød Å efter udløb af urenset spildevand

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.