Det gavner fiskene at rense spildevandet

Det er meget interessant, at de tre vandløb i Danmark med det højeste indhold af nitrat, også er de, med de fleste fisk. Villestrup, Simested og Lindenborg åer, har alle deres udspring inden for få kilometers afstand ved de kvælstofrige kilder ved Rold Skov

Af Vagn Lundsteen

Naturstyrelsen har for nylig udsendt en pressemeddelelse, med følgende ordlyd:
‘Villestrup å sætter Danmarksrekord i ørreder’ 

http://naturstyrelsen.dk/nyheder/2014/okt/villestrup-aa-saetter-danmarksrekord-i-oerreder/

Det er interessant, da Villestrup å, er blandt de mest ”landbrugsbelastede” og med et højt naturligt indhold af nitrat.

Nitrat skader ikke vandløbene. Det er alle enige om. Nuværende og tidligere ministre, biologer, forskere og politikere. Uenigheden opstår først ude i recipienten (fjordene). Vi har altså et naturligt stof, som altid har været i vandløbene og som ikke skader hverken fisk eller dyrelivet i vandløbet.

Det er også interessant, at der ligger nitratanalyser helt fra 1973, på Miljøportalen, men indholdet af nitrat er ikke faldet gennem perioden, tværtimod. I 1973 var nitratindholdet omkring 3 mg nitrat N/liter. I 2014 er nitratindholdet omkring 6 mg Nitrat N/liter. Altså en fordobling af nitratindholdet, som tilsyneladende ikke har haft nogen negativ effekt på fiskebestanden, tværtimod.

Til gengæld er vandløbets indhold af fosfor faldet fra 0,40 mg/liter i 1973 til 0,06 mg/liter i 2014. Hvilket med al tydelighed viser, at det er spildevandet, der er blevet renset, og at det har medført markante kvalitetsforbedringer til vandløbet.

BI5, som er udtryk for det organiske materiale, er også faldet fra 4,23 mg/liter til 0,76 mg i 2010. BI5 er udtryk for biologisk iltforbrug og bruges som indikator for spildevands forbrug af ilt i vandløbet. Jo mindre indhold, jo mindre påvirkning fra spildevand.

Så hvis myndighederne vil have flere fisk i vandløbene, skal der styr på spildevandet. At reducere nitrat fra landbruget har ingen effekt, tværtimod, hvis du ser på eksemplet Villestrup å.

Villestrupå, løber ud i Mariager Fjord. Analyserne er taget ved udløbet til recipienten. 

Endnu en gang bevis for, at det ikke er nitrat, der skader fisk, tværtimod.

Derimod er de tre åer i Danmark, der er kendetegnet med det højeste nitratindhold, de som har det bedste fiskevand. Simested å, Lindenborg å og Villestrup å udspringer alle i området syd for Rold skov.

Du kan selv se hvor kvælstoffet i dit vandløb stammer fra ved at følge instruktionerne  herunder.  

Kontrollér Vandløbene i dit nærområde
 Kort 1

På Miljøportalen http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  kan du se indhold af blandt andet nitrat i dit lokale vandløb. Det kræver tålmodighed og et hurtigt internet. Men der findes data mange steder.  

Vejledning: først zoomes ind på dit eget område. Zoom helt ind. Jo mere du zoomer, jo færre data skal computeren hente ind. Dernæst slår du lag til i venstre side. Sæt flueben i overfladedata. Så fjernes flueben fra alle andre end vandkemi og feltmålinger. Så fremkommer der efter et stykke tid nogle punkter. Sæt musen over et mørklilla punkt og tryk højre museknap. ’Hvad findes her?’ markeres. Her fremkommer et vidue med ’vis vandkemi’. Der findes normalt flere sider med vandkemi. For eksempel Nitrit+nitrat, eller ammonium + ammoniak. Så kan man se de seneste analyser.  

Kort 2

(Åen på top-billedet er ikke Villestrup å, men et af de andre vandløb med udspring i det kvælstofrige vand ved Rold Skov)

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.