Bæredygtigt Landbrug varsler ny retssag efter præsentationen af Naturplan Danmark

Begrebet ’erstatningsfri regulering’ indgår som en del af den stort opslåede Naturplan Danmark, men landbruget mener, der er tale om ulovlig ekspropriation på linje med randzoneloven. Nu varsler Bæredygtigt Landbrug ny retssag

Erstatningsfri Regulering dækker ifølge lovforslaget ’Naturplan Danmark’ over, at staten kan befale at landmændene ikke må dyrke jorden ved brug af gødning og pesticider uden at udbetale erstatning for dyrkningsforbuddet. Det mener Adm. direktør hos Bæredygtigt Landbrug, Bjarne Nigaard, er i strid med dansk lovgivning.

”De varslede indgreb er alt for voldsomme, og mange af dem er uden effekt. De er uden proportion i forhold til deres formål, og det betyder igen at de vil være ulovlige. Så jeg er desværre nødt til endnu engang at slå fast, at vi er klar til at anlægge sag ved domstolene med påstand om ulovlig statslig ekspropriation, hvis myndighederne beslutter sig for at gå videre ad dette spor. For mange danske landmænd vil et så drastisk indgreb i deres hverdag jo betyde, at driften ikke længere er rentabel. Og det bliver svært at forklare for banken og realkreditten,” lyder kritikken blandt andet fra Bjarne Nigaard.

Bjarne Nigaard mener, at regeringen med Naturplan Danmark har ramt helt forbi målet for Natur- og Landbrugskommissionen, der blandt andet gik ud på at bygge bro imellem naturen og landbruget.

”Regeringens naturplan er desværre endnu et eksempel på, at det er politik frem for saglighed, der præger indsatsen overfor dansk natur og miljø. Ingen er uenige i, at vi skal passe på miljøet, drikkevandet og den fælles fremtid, men det sker i øjeblikket med en besynderlig politisk korrekthed, der er opfundet til lejligheden, for det er jo stort set alene landbruget, der skal reguleres kraftigere for at opnå målene. Den skævvridning af ansvar er en voldsom forenkling af virkeligheden, for dansk landbrug er for længst nået derhen, hvor brug af pesticider og kvælstof ikke er en reel miljøbelastning,” lyder det fra Bjarne Nigaard, som fortsætter kritikken af det, han kalder et populistisk lovforslag, hvor der blandt andet anføres i planen, at det fremover kun må være økologiske dyr, der må græsse på jorden i § 3 områderne.

”Forskelsbehandlingen mellem økologi og konventionel drift er efter min opfattelse fuldstændig usaglig. Hvorfor skulle en økologisk ko på en græsmark dog miljøbelaste mindre end en konventionel ko på samme græsmark? I Danmark hylder vi lighedsprincippet. Ens forhold skal behandles ens. Denne grundlæggende retssikkerhed vil vi ikke sidde stille og se på annulleres overfor danske landbrugsfamilier.”

Voldsomme bøder venter
Som om de voldsomme restriktioner på landbrugsdriften ikke var nok, så truede statsministeren og miljøministeren ved præsentationen af loven med bøder i størrelsesordenen 20.000 kroner for at bryde dyrkningsrestriktionerne på de såkaldte § 3-arealer. Regler der ifølge landbrugsjurister er meget svære at afgrænse, da det ikke er sådan, at der står skilte på markerne, hvor naturen starter og stopper. Og regler der blev indført med løfte om, at der ikke var tale om et restriktivt indgreb, men en klassifikation, der tillod at arealer kunne vokse sig ind og ud af status som § 3-arealer.

Bæredygtigt Landbrug mener derfor, at regeringen med den voldsomt restriktive brug af § 3-arealerne som løftestang i Naturplan Danmark har ageret som en tyv om natten.

”Om fem år står vi med store tilgroede buskadser, som hverken fugle eller hovdyr kan trives i. Naturplan Danmark i sin nuværende form bliver ikke en gevinst for naturen i Danmark. Tværtimod, så frygter jeg, at planen vil føre til tilbagegang i biodiversiteten,” siger Bjarne Nigaard og fortsætter:

”Vi har i dag eksempler på, at jorde der behandles pløjefrit, hvor der benyttes pesticider som en vital del af dyrkningen, er blandt de arealer, der har den allerhøjeste biodiversitet over og under jorden, så det er grotesk, at regeringen mener man med populistiske løsninger, uden inddragelse af fagligheden, kan styre naturen. Landmændene lever af og i naturen, og deres faglighed bliver trådt under fode med Naturplan Danmark.”

Alle landbrugsfaglige instanser er enige om, at landbruget har behov for markant mere gødning, faktisk helt op til 40 procent mere, og det ser Bæredygtigt Landbrug som et enormt problem.

”Regeringen har med Naturplan Danmark og randzoneloven lagt op til markante nedskæringer i gødningsmængden, og vi ved også, regeringen arbejder på at begrænse brugen af gødning endnu mere med brug af modelberegnede kort, der skal sætte loft over gødningsforbruget lokalt uden at tage planternes kvælstofbehov i betragtning. Det hænger slet ikke sammen. Det er helt sort, og det er det sidste landbruget har brug for i den nuværende situation med faldende eksport og faldende priser.”

Ifølge Bjarne Nigaard vil det eneste røde aftryk Naturplan Danmark vil få på fremtiden i Danmark være de røde tal, den ulovlige ekspropriation vil bevirke på landmændenes bundlinje.

”Regeringen ser åbenbart fuldstændig bort fra konsekvenserne for den enkelte landmandsfamilie, og fra de samlede erhvervsøkonomiske konsekvenser i sit oplæg. Set i et samfundsøkonomisk perspektiv tvivler jeg dog på, at vores velfærd på sigt vil have gavn af, at vi bevidst amputerer en af de største indtægtskilder til velfærdens opretholdelse. Uden saglig grund,” slutter Bjarne Nigaard. 

Fakta: 

Uddrag fra lovforslaget ’Naturplan Danmark’, der nu er sendt i høring:

Vedrørende favorisering af økologi:

’Det påtænkes aktuelt at undtage arealer, der anvendes til afgræsning for økologiske husdyr, fra forbuddet mod gødskning, sådan at hidtidig lovlig drift i form af gødskning kan fortsættes på disse arealer. Denne undtagelse fra forbuddet understøtter regeringens målsætning for økologisk jordbrug.’

”Det foreslås, at ministeren i bekendtgørelse kan fastsætte nærmere regler om undtagelser fra forbuddet mod gødskning og sprøjtning. Det forventes, at ministeren vil undtage arealer, der anvendes til afgræsning for økologiske husdyr fra forbuddet mod gødskning.’

Forholdet til EU-retten:

’Lovforslaget indeholder ingen relevante EU-retlige aspekter.’

Vedrørende erstatning:

’Forbuddet mod gødskning og sprøjtning, der fastsættes i medfør af den foreslåede bemyndigelsesbestemmelse, vil gælde for alle arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2 og 3. Forbuddet mod gødskning og sprøjtning er i almindelighed generel, erstatningsfri regulering svarende til anden generel regulering på natur- og miljøområdet.’

 

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.