Bæredygtigt Landbrug foreslår whistleblower-ordning for embedsmænd

Kontrollanterne i NaturErhvervstyrelsen strejker på grund af urimelige arbejdsvilkår, og en tidligere medarbejder hos Miljøministeriet fortæller efter sin pensionering, at der foregår ulovlig politisering i embedsværket. På høje tid med en whistleblowerordning, så de ansatte kan få luft i ministerierne og styrelserne, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug

Ifølge en kontrollant Effektivt Landbrug har haft kontakt til, stilles der så hårde krav til kontrollanternes fremfærd mod landbruget, at mange nu har sagt stop. At kontrollanterne simpelthen ikke kan deltage i hetzen mod landmændene. 

”Det er vilkårene for os, men også de vilkår landbruget kontrolleres efter, vi protesterer over,” fortalte en anonym kontrollant til Landbrugsavisen den 27. oktober. 

Strejken blandt kontrollanterne kommer få dage efter at en tidligere ansat i Miljøministeriet i Maskinbladet har fortalt om mørke arbejdsmetoder, hvor embedsværket forholdt Folketingets politikere objektive rapporter om vandmiljøets tilstand. Embedsfolk valgte i stedet på eget initiativ, ifølge Claus Hansen, tidligere sagsbehandler i Miljøministeriet, kun at præsentere rapporter, der viste resultater, som embedsværket gerne ville have frem. 

De lyssky arbejdsmetoder, og den åbenlyse politisering i embedsværket mener Adm. direktør i Bæredygtigt Landbrug, Bjarne Nigaard nu bør føre til, at der oprettes whistle-blower-ordninger for embedsfolk i de landbrugsrelaterede styrelser og ministerier, så politikerne kan træffe sine beslutninger på et oplyst grundlag.   

”Der er behov for en konkret whistleblowerordning på miljø- og reguleringsområdet, særligt med tanke på den oprindelige uenighed tilbage fra NPO-redegørelsen. Ordningen skal være kombineret med frit lejde for de ansatte eller tidligere ansatte, der kan bidrage med viden om og input til, hvordan vi genopretter tilliden til systemet i Danmark,” lyder forslaget fra Bjarne Nigaard. 

Embedsfolk skal stilles til ansvar
Hos Bæredygtigt Landbrug bekræfter man, at foreningen i flere tilfælde har haft kontakt til embedsfolk, som på linje med Claus Hansen vil stå frem og fortælle deres historier om magtmisbrug og politisering i embedsværket, når først de går på pension. Med en whistleblowerordning håber Bjarne Nigaard, at ulovlighederne kan standses langt tidligere. 

”Det er selvfølgelig positivt, at tidligere ansatte stiller sig frem og fortæller om de fortrædeligheder, der er fundet sted for år tilbage, men det vil betyde rigtig meget for styrelsernes og ministeriernes troværdighed, at der bliver ryddet op nu, så politikerne igen kan stole på udmeldingerne fra embedsværket. Det er et stort demokratisk problem, at der kan stilles reelt spørgsmålstegn ved, om embedsværket taler sandt eller ej.” 

Bjarne Nigaard slår fast, at man som embedsmand og politiker i Danmark virker under ansvar, og at det ansvar skal håndhæves. Så har der fundet ulovligheder sted, som meget tyder på, så skal de ansvarlige retsforfølges og holdes ansvarlige. 

”Når der optrevles ulovligheder i embedsværket er det ikke nok at forflytte de ansvarlige personer til mindre vigtige poster. Ansvaret skal placeres – det må vi kræve i et retssamfund.” 

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.