Glædeligt at LA tror på dansk landbrug

’Dansk landbrug har alle gode grunde til at være et stolt erhverv’. Sådan starter Liberal Alliances landbrugsudspil, og hos Bæredygtigt Landbrug tror adm. direktør Bjarne Nigaard, at partiets tanker om mere gødning og en regulering af landbruget baseret på målinger er vejen til vækst i fødevareklyngen – men han pointerer, at landbruget ikke kan vente

Selvom det mest iøjefaldende ved Liberal Alliances landbrugsudspil den 25. september måske umiddelbart er forslaget om nedlæggelse af NaturErhvervstyrelsen, så mener Adm. direktør i Bæredygtigt Landbrug, Bjarne Nigaard, at det er langt mere interessant, at der i udspillet lægges op til at gennemføre det paradigmeskifte i reguleringen af landbruget, som har været ventet siden Natur- og Landbrugskommissionen kom med sine anbefalinger for fremtidens landbrug i Danmark. 

Metoden til at nå målet er ifølge Liberal Alliance gødskning efter ligevægtsprincippet samtidig med at det gode landmandskab i mange tilfælde skal sættes i stedet for den massive kontrol landmændene lever under i dag, og det vækker glæde hos Bjarne Nigaard. 

”Det er glædeligt, at et af Folketingets partier nu tør tage bladet fra munden, og sige det som det er; Vi mangler kvælstof i Danmark, og landmandens faglighed skal være den afgørende faktor for reguleringen. Ved at vedkende sig ligevægtsprincippet har LA både signaleret, at hvis det stod til dem, skal vi i Danmark følges med vore nabolande i EU, ligesom det gode landmandskab og fagligheden skal være omdrejningspunktet for landbrugspolitikken. Det synes jeg bestemt er glædeligt. Jeg vil dog gerne opfordre dem til at holde fokus på, at det er på høje tid, at vi får en ændret regulering. Der skal stadig presses på for mere kvælstof, helst med det samme, og uanset om folketingsvalget først kommer om et år.” 

Når Bjarne Nigaard læser hele oplægget, mener han det er tydeligt, at Liberal Alliance på flere punkter har skelet til nogle af de argumenter Bæredygtigt Landbrug har fremført de senere år. Her peger direktøren specielt på et område, som han glæder sig til at samarbejde med politikerne om at få gennemført snarest muligt. 

”Hos Bæredygtigt Landbrug har vi længe arbejdet for en målrettet regulering baseret på konkrete, faktuelle data og målinger, og de forslag der nu kommer fra Liberal Alliance på området, er jo bestemt noget vi kan genkende.” 

Landbruget skal være vækstmotor
Liberal Alliance kalder i sit udspil landbruget for en vækstmotor i det danske samfund, og i en tid, hvor det igen er ved at gå op for danskerne, at landbruget har et enormt uudnyttet potentiale, så roser Bjarne Nigaard modet til at sætte landbrugets rammevilkår øverst på den politiske dagsorden.

“Jeg vil også gerne rose Liberal Alliance for netop at vægte landbrugspolitik så højt, at de tildeler det et egentligt og selvstændigt politikudspil. Det siger noget om, at Liberal Alliance anerkender den meget væsentlige samfundsøkonomiske og kulturelle rolle landbruget spiller i Danmark. 

Bjarne Nigaard lægger ikke skjul på, at Bæredygtigt Landbrug har et anstrengt forhold til NaturErhvervstyrelsens håndtering af landbrugsfaglige forhold, men han påpeger, at man ikke blot skal flytte alle fejlene over i en ny bygning. Der skal markante ændringer til i administrationen af landbruget.  

”En nedlæggelse af denne styrelse nytter ikke isoleret set på tillidsforholdet mellem erhverv og administration. Kun, hvis det overordnede administrationsgrundlag ændres markant, vil der blive plads til en mere ligeværdig, vejledende og menneskelig tilgang til kontrol. For ellers flytter nissen bare med over i næste styrelse.”

Læs også: Liberal Alliance vil gøre landbruget til vækstmotor 

Foto: Kristian Brasen

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen