Flyv ikke højere…

NaturErhvervstyrelsen vil med droner til at gennemføre kontrol af landmænd. Betænkeligt, siger Bæredygtigt Landbrug, der frygter, at de konkrete og menneskelige vurderinger tilsidesættes

”Når jeg tænker på hvordan det er gået med styrelsens brug af luftfotos til at producere randzonekort, så kan jeg godt blive særdeles nervøs for, hvordan det her vil komme til at gå”.

Sådan siger adm. direktør Bjarne Nigaard, Bæredygtigt Landbrug, om NaturErhvervstyrelsens udmelding om forsøg med kontrol med droner.

”Selv om det til en begyndelse er frivilligt, så synes jeg, det tyder på en afgrundsdyb mistillid til danske landbrugsfamilier, og det gør den mentale afstand, mellem et i forvejen koldt og rigidt system og den enkelte landmand, endnu større.”

Han påpeger, at med maskinkontrol forsvinder bl.a. muligheden for dialog og for at nuancere tingene, der meget sjældent kan forklares blot ved et foto.

”Mange oplever allerede, at dialogen er yderst begrænset, selv når der foregår personlige konkrete og individuelle skøn fra kontrollørernes side. Dialog bliver der næppe mere af, hverken med forsøget, eller hvis man for at spare på lønkroner gør forsøget permanent,” siger Bjarne Nigaard.

”Der bliver heller ikke en større grad af nøjagtighed eller retfærdighed i kontrollen ved at bruge en drone. Nærmest tvært imod. Skulle det være lettere at skelne mellem efterafgrøder 150 meter over jorden, end at gå hen og se på dem?”

Styrelsen på gyngende grund
Bæredygtigt Landbrugs jurist, Nikolaj Schultz deler direktørens skepsis.

Ud over de naturfølsomme områder, skal styrelsen nemlig ifølge ham være opmærksomme på, at droneflyvning kan forstyrre løgfrøen og alle de andre bilag IV-arter.

”Støj er nok til at udgøre en forstyrrelse efter bemærkningerne til Naturbeskyttelsesloven. Der behøver heller ikke være en direkte effekt på enkeltindivider. En indirekte effekt er nok, fx at støjen tvinger dyret på flugt, ” siger Nikolaj Schulz og fortsætter:

”Som myndighed endda på landbrugsområdet, må der gælde en særlig forpligtelse og ansvar for at overholde gældende regler på natur- og miljøområdet. Det bliver interessant at følge, i hvilket omfang NaturErhvervstyrelsen vil foretage en konkret vurdering i forbindelse med hver enkelt flyvning.”

Dronernes optagelse af film og billeder betyder, at forholdet er omfattet af persondataloven, vurderer Nikolaj Schulz.

”Formålet skal på forhånd oplyses, det skal være klart, afgrænset og tydeligt. Der ud over må der ske behandling, der er uforeneligt med dette formål.”

”Myndigheden er forpligtet til at bruge det mindst indgribende middel, ikke det billigste middel. Man kan passende spørge sig selv, om det er nødvendigt at bruge droner, når man faktisk kan løse kontrolopgaven på en mindre indgribende måde?”

Der ud over stiller persondataloven en lang række krav til håndtering, oplysning og behandling af personoplysninger. Hvis der er formodning om, at der er strafbare forhold, må dronerne ikke filme eller tage billeder.

”Styrelsen er på gyngende grund, fordi formålet med dronerne jo bl.a. er at konstatere, om landmanden overtræder KO-kravene. Overtrædelse kan være forbundet med straf, og dermed er dronerne jo reelt i strid med persondataloven, ” siger Nikolaj Schulz.

Har ikke søgt om dispensation
Bjarne Nigaard mistænker, at frivilligheden i forsøget i nær fremtid veksles til normalkontrol.

”Argumentet om, at man hurtigere kan kontrollere, lægger jo op til, at årsagen til at indføre det her er effektivisering. Jeg synes, man skal tænke over hvilket signal, det sender til landmanden, at man frem for at gå rundt og tale om de ting man ser, hellere lige hurtigt vil sende en drone hen over markerne. Og om den juridiske sagsbehandling på baggrund af maskinkontrol opfylder kravene til landmandens retssikkerhed.”

Han undrer sig i øvrigt også over, at NaturErhvervstyrelsen ikke hos luftfartsmyndighederne har søgt dispensation for brug af droner.

”Det er et ret omfattende regelsæt, der gælder for brug af droner. Fx må man ikke overflyve naturområder, man må ikke genere eller være til fare for dyr og mennesker, og der er en del afstandskrav. Men det har de vel styr på hos styrelsen og har vurderet over hvor store områder, det betyder, at de reelt ikke kan bruge droner til kontrol.”

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.