BL kæmper for retfærdig KO-kontrol

KO-kontrolsystemet er kompliceret, uoverskueligt og uretfærdigt. Det mener man hos Bæredygtigt Landbrug. Den 2. oktober 2014 skal foreningen og en række andre organisationer mødes med NaturErhvervstyrelsen for at diskutere, hvordan KO-reglerne kan gøres enklere og mere retfærdige for landmændene

Hos Bæredygtigt Landbrug mener man det er på høje tid at forbedre KO-systemet i Danmark, og derfor går jurist Nikolaj Schulz nu i dialog med NaturErhvervstyrelsen om en ændring af reglerne.

”Det er nu tid til at politikerne, centraladministrationen og kontrollanterne vender blikket indad og kritisk spørger – kan vi ikke gøre det bedre? Kan det passe, at KO-kontrolsystemet er blevet så ugennemsigtigt, at de færreste kan forstå og forklare det? Kan det passe at landmanden som bliver kontrolleret, oplever at KO-kontrollen flytter sig mere og mere væk fra virkeligheden på bedriften? Det mener vi ikke hos Bæredygtigt Landbrug, og derfor mener vi, at der er brug for en mere retfærdig KO-kontrol,” siger Nikolaj Schulz forud for mødet med NaturErhvervstyrelsen.

Afskaffelse af dansk overimplementering
Danmark er ifølge Nikolaj Schulz Europamester i overimplementering inden for miljø, sundhed og dyrevelfærd. Dette mener han i sig selv er problematisk, men han mener det bliver en dobbeltstraf, når landmændene trækkes i landbrugsstøtte, fordi de overtræder regler, der i virkeligheden er danske opfindelser.

”Det er fuldstændig afgørende for det kommende arbejde, at NaturErhvervstyrelsen skriftligt og systematisk redegør for, hvilke EU-regler, der er implementeret hvor. Det er i alles interesse, at EU ikke får unødige gaver. Pengene kan lige så godt blive i Danmark,” siger Nikolaj Schulz med tanke på, at pengene trækkes ud af dansk landbrug og tilbage i EU’s kasse, når en landmand trækkes i KO-støtte.

Opgør med NaturErhvervstyrelsens provision på 25 procent
Det komplicerede net af KO-regler og en rigid kontrolpraksis betyder, at mange landmænd hele tiden får et træk i landbrugsstøtten på grund af småting. Når så NaturErhvervstyrelsen kan beholde 25 procent af den tilbageholdte støtte, som det er tilfældet i dag, så opstår der mistillid mellem landmanden og kontrolmyndigheden. Derfor foreslår Bæredygtigt Landbrug nu, at de 25 procent, der i dag tilbageholdes af NaturErhvervstyrelsen målrettes til en mere jordnær vejledning af landmanden.

”Vi foreslår, at den tilbageholdte støtte ubeskåret går til vejledning af landbruget i øjenhøjde, så der for en gangs skyld kan opstå et møde mellem landmand og myndigheder uden risiko for, at landmanden straffes hårdt. En løsning kan jo være, at private rådgivere uden for bedriftsrådgivningen kan varetage denne opgave.”

Opgør med vejledningen og de standardiserede afgørelser
Hos Bæredygtigt Landbrug ønsker man et opgør med den nuværende KO-vejledning og de standardiserede afgørelser, der efter foreningens opfattelse lægger op til, at kontrollanten bryder grundlæggende forvaltningsprincipper.

”NaturErhvervstyrelsen er i den vildfarelse, at alvor, omfang og hyppighed kan sættes på matematisk formel,” lyder kritikken videre fra Nikolaj Schulz.

Juristen henviser til, at hvis en landmand eksempelvis overtræder den nye erosionsregel, så får man KO-træk ud fra, hvor mange procent af de skrånende arealer der er pløjet op, selvom det intet forklarer om, hvor alvorlig, i hvilket omfang eller hvor hyppigt forseelsen er pågået. Denne logik er gennemgående i vejledningen, hvorved der reelt ikke sker et konkret skøn.

Helt overordnet vil Bæredygtigt Landbrug gå til mødet i NaturErhvervstyrelsen med en klar opfordring til at smide den tonstunge vejledning ud og fremme det konkrete skøn og en uddybende begrundelse, hvilket i sig selv ville være en forfriskende nyskabelse i dansk landbrug.

Fakta:
Bæredygtigt Landbrug ønsker implementering af EU’s krydsoverensstemmelseskrav, der indbefatter:

 

– Afskaffelse af dansk overimplementering
– Færre regler
– Et enkelt og forståeligt bedømmelsessystem
– En uafhængig og uvildig kontrol
– Kontrol tæt på landmanden, med en høj grad af rådgivning og vejledning

 

 

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.