BL: Anmod om aktindsigt i fejlskemaet

I disse dage modtager danske landmænd fejlskemaer, hvor NaturErhvervstyrelsen igen reducerer landbrugets omsdriftsarealer. Det er nødvendigt, at så mange landmænd som muligt beder om en begrundelse, så urimelighederne kan få en ende, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug

Af Nikolaj Schulz, jurist

NaturErhvervstyrelsen er i gang med at behandle Fællesskema for 2014 og det tilhørende markkort.

I Bæredygtigt Landbrugs juridiske afdeling oplever man, at embedsværket nidkært benytter usikre luftfotos og flytter markblokgrænserne til skade for landbruget, og det mener jurist Nikolaj Schulz er et stort problem, som landmændene bør reagere imod.

”For den enkelte landmand er der måske kun tale om små arealer, måske 0,1 eller 0,2 ha, men på landsplan og over tid bliver det hurtigt til et areal, der kan konkurrere med omfanget af randzonerne,” fortæller Nikolaj Schulz.

Bæredygtigt Landbrug har, for at sikre landmandens ret til at dyrke jorden, udarbejdet et færdigt skema landmanden kan sende ind til NaturErhvervstyrelsen for at standse den lemfældige omgang med lodsejernes ejendom. Og det er et nødvendigt træk, vurderer man hos Bæredygtigt Landbrug.

”Det er desværre nødvendigt, at vi får sat en saglig og effektiv stopper for noget, der ligner tilfældig ekspropriation, foretaget af embedsværket i en styrelse. Vi har derfor lavet en skabelon om aktindsigt, fordi vi ved, at mange landmænd ikke kan gennemskue eller overskue at kæmpe en kamp mod en overmægtig styrelse,” lyder det fra juristen.

Nikolaj Schulz opfordrer alle berørte landmænd til at indsende kommentarer til fejlskemaet, og juristen understreger, at brevet ikke er en klage, og dermed ikke har indflydelse på, at støtten kommer til tiden.

”Jeg håber, at alle landmænd, der føler, at deres arealer uden saglig grund er blevet reduceret, udfylder og indsender en begæring om aktindsigt til NaturErhvervstyrelsen”. 

Når du modtager svar fra NaturErhvervstyrelsen er du meget velkommen til at kontakte Bæredygtigt Landbrugs jurist Nikolaj Schulz på mail: nsc@baeredygtigtlandbrug.dk.


Vejledning til aktindsigt vedrørende omdriftsarealer

Du kan her downloade skabelonen til at bede om aktindsigt via de to links herunder:

–        Download skabelon til kommentar til fejlskema i PDF- format

–        Download skabelon til kommentar til fejlskema i Word-format

Du kan udfylde skabelonen med dato, dit CVR-nummer og eventuelt NaturErhvervstyrelsens journalnummer på det fremsendte fejlskema.

Udfyld skemaet og send begæringen til NaturErhvervstyrelsens hovedpostkasse, der er: mail@naturerhverv.dk.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.