Tidligere landmand anklaget for at bryde ny randzonelov selvom jorden er solgt

Hos Bæredygtigt Landbrug er man meget forundrede over, at den tidligere landmand Asger Møller Madsen står tiltalt for at bryde en lov, der er trådt i kraft otte måneder efter landmanden solgte sin jord

Med et brev fra statsadvokaten den 25. juli til Asger Møller Madsen blev der igen taget livtag imellem NaturErhvervstyrelsen og landbruget i kampen om randzonerne. Ifølge det nyeste lovudspil skal randzonerne nu dække ni meter langs vandløb og søer, uden landmanden modtager erstatning for at tage jorden ud af rationel drift. Men noget tyder på, at anklagemyndigheden ikke har gjort forarbejdet grundigt nok.

Hos Bæredygtigt Landbrug er administrerende direktør Bjarne Nigaard således stærkt kritisk over for anklagemyndighedens anklageskrift. Her står der nemlig sort på hvidt, at landmanden Asger Møller Madsen blandt andet står anklaget for at have forbrudt sig mod den nye randzonelov, der trådte i kraft den 1. august 2014 – og det selv om den nu forhenværende landmand solgte sin jord allerede i november 2013.

Bjarne Nigaard close up TOP

”Det ser desværre ud til, at anklageren er ude i en omgang meget kreativt juridisk håndværk,” lyder den første reaktion på det nye anklageskrift fra Bjarne Nigaard, administrerende direktør i Bæredygtigt Landbrug.

Uventet anklageskrift
Hos Bæredygtigt Landbrug giver anklageskriftet mod Asger Møller Madsen dybe panderynker, fordi Asger ikke har ejet eller drevet landbrug siden november 2013. For tiltalen, dateret den 25. juli 2014, angår ikke blot den tidligere randzonelov men også den nye, og det ser Bjarne Nigaard som et stort problem.

”Jeg undrer mig såre over, at anklagemyndigheden mener, man kan dømmes efter en lov, før den er trådt i kraft. Allerede i juli måned modtager en landmand et anklageskrift for en lov, som altså først trådte i kraft 1. august.”

”Og så er det jo fuldstændig galt, at Asger Møller Madsen står anklaget for at have overtrådt den nye randzonelov. Det kan han jo aldrig have gjort, eftersom Asger solgte jorden i 2013, og den nye lov først er trådt i kraft den 1. august 2014”.

”Nu er det helt uhørt, at man kan straffes med tilbagevirkende kraft, og det er uklart hvad anklagemyndigheden her lægger op til. Er der tale om en fejl? Er der tale om manglende overblik, så den nye lov tages med i anklageskriftet, sådan for en sikkerheds skyld? .”

Ifølge senioranklager ved Nordjyllands Politi, Aksel Stigaard, vil anklagemyndigheden nu vurdere de eksisterende sager, og hvor det nye lovgrundlag i randzoneloven giver anledning til at fortsætte sagerne, så skal sagerne køres videre.

Aksel Stigaard vil ikke oplyse over for bæredygtigtlandbrug.dk om hvilke sager, der nu bliver startet op i Nordjylland, men Bæredygtigt Landbrug kan bekræfte, at Asger Møller Madsens sag er iblandt dem.

Senioranklageren fortæller desuden til bæredygtigtlandbrug.dk,  at man fra anklagerens side vil køre sagerne parallelt, i modsætning til i foråret, hvor anklagemyndigheden ville køre en principiel sag ved retten i  Thisted med landmand Povl Blak Bojer som hovedperson.

”Det er altså nyt, at anklagemyndigheden nu ikke vil afvente en principiel afgørelse, der kan danne præcedens for resten af sagerne. Det er stærkt problematisk, at noget så vigtigt for de danske landmænd får en så tilfældig behandling, som tilfældet er her,” siger Bjarne Nigaard.

Den nye lov er endnu mere grumset end den gamle
Ifølge Bjarne Nigaard er den nye lov mindst lige så uklar som den gamle, hvis ikke mere.

”Den 1. august kom NaturErhvervstyrelsen med det nye randzonekort. Kortet er meget mangelfuldt, fx skal Tivolisøen have randzoner efter et kort, som NaturErhvervstyrelsen kalder ’kvalitetssikret’. Det er svært at se, at den nye lov skaber den klarhed, som anklagemyndigheden vel havde håbet på.”

Der er ifølge Bjarne Nigaard fortsat mange spørgsmål til genoptagelsen af randzonesagerne, men fælles for de anklagede landmænd er, at de håber, at de snart kan få lov til at tage kampen i en dansk retssal, så loven, der ifølge landmændene udgør ulovlig ekspropriation, én gang for alle kan blive ophævet.

Læs også:

NAER kalder randzonekort kvalitetssikret – men der er mange ubekendte

Randzonecirkusset kommer til byen

Ni meter rammer helt uden for skiven

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.