BL i fælles opfordring med NNF: Grisene skal blive i Danmark

Hvert år sendes mere end elleve millioner smågrise sydpå, for at blive opfedet med udenlandsk korn, ved hjælp af udenlandsk arbejdskraft og slagtet af kolonnearbejdere på tyske slagterier. Det er grotesk, mener bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug Jens Iversen, der her fortæller, hvorfor Bæredygtigt Landbrug og NNF netop har underskrevet en fælles erklæring, der skal dæmme

Mere end 11 millioner smågrise forlader hvert år de danske stalde og den høje danske dyrevelfærd og sætter på en rejse til opfedning og slagtning i både Polen og Tyskland.

Det sker ikke, fordi danske slagteriarbejdere er for dyre i drift eller fordi danske landmænd ikke selv gider stå for opfedningen. Tværtimod. Det sker fordi, de rammevilkår landmanden producerer under – i marken og i stalden – er langt strengere, end de vilkår kollegaerne i udlandet producerer under.

NNF lokalafdelingsformænd, Agerskovgruppen og BL

Det er uholdbart. Både for den enkelte slagteriarbejder, den enkelte landmand og for samfundet som helhed. Derfor har Bæredygtigt Landbrug og lokalafdelinger af fødevareforbundet NNF onsdag d. 2. juli underskrevet en fælles erklæring, der skal sikre bedre vilkår for produktionen af slagtesvin i Danmark.  

”Det er jo vanvittigt, at vi helt uden at blinke, sender så mange dyr til udlandet. Og derfor står vi bønder og arbejdere nu sammen for at gøre politikerne opmærksomme på problemet, ” siger svineproducent og bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug Jens Iversen om den transport, der, ifølge ham, slet ikke burde være nødvendig, og som nu har resulteret i en fælles udmelding fra de to organisationer.

Stramme rammevilkår rammer
Ifølge Jens Iversen skyldes den urentable økonomi i slagtesvinproduktionen og eksporten af de 11 millioner smågrise primært, at man i Danmark har indført en række særregler og afgifter, der gør det noget nær umuligt at konkurrere med udlandet. Alene direkte afgifter som for eksempel produktionsafgifter, el-afgifter, CO2-agifter og ejendomsskatter udgør omkring 30-40 kroner per gris.

”Derudover så har vi så den spændetrøje, der betyder, at vi landmænd ikke må bruge så meget kvælstof som i udlandet. Det betyder, at vi ikke høster så meget, og at det, vi høster, er af en lavere kvalitet. Der er simpelthen bare ikke nær så meget protein i dansk korn, som der er i for eksempel tysk. Så alt i alt får vi bare et meget ringere produkt end vores kollegaer og konkurrenter i udlandet, som må bruge den gødning, de har brug for, ” siger Jens Iversen og fortsætter:  

”Og det protein, som vi ikke har i vores korn, men som er nødvendigt i vores svinefoder, er vi tvunget til at købe i udlandet. Og det vil sige, det er en udgift både for landmanden, men også en udgift for Danmark.”

Men det er ikke kun med en ekstraregning på 30-40 kroner per slagtesvin, at den danske landmand kommer skævt fra start. Også rammevilkårene for den danske landmand gør det svært at konkurrere.

”Svinene ryger ud af landet, fordi vi har alle de her byrder på 30-40 kroner som udgangspunkt per gris. Men dertil kommer jo så alle de her ekstra byrder, der gør landmanden mindre produktiv end kollegaerne i udlandet.  Og det er lige netop de høje startomkostninger, hvor landmanden samlet er 80 kroner bagefter per gris, der gør, at han ikke kan betale den gode pris for de smågrise, der skal fedes op. Der er jo klart, at landmanden i Polen kan betale en meget højere pris for grisen, fordi han fra start er foran og ikke har de samme byrder at slås med.”

Bevar arbejdspladserne
Samarbejdet mellem Bæredygtigt Landbrug og NNF skal sikre, at grisene bliver i Danmark. Og kan man blot hindre at fem millioner smågrise eksporteres årligt, vil det, ifølge Jens Iversen, være af stor betydning for landbruget.

”Men grisene skal også blive i Danmark, fordi det bevarer arbejdspladserne på slagterierne og slagtesvinsproduktionen i Danmark. Vi er jo mange, der har investeret i slagtesvinstalde. Så vi kan ikke bare lukke produktionen. Mange har jo kun afdraget en del af gælden, og så er man jo nødt til at køre produktionen til ende. I det øjeblik vi får de her lempelser, kan vi hurtigt tilpasse produktionen. Der er jo tomme stalde nok i Danmark. Vi skal ikke ud at bygge flere. Staldene står der jo, ” siger Jens Iversen, der selv har en tom stald stående parat til at producere yderligere 2.000 slagtesvin om året.

Ud over at arbejdspladserne og produktionen skal bevares, så betyder et stop for eksporten af levende svin også, at dyrevelfærden sikres.

”I dag bliver de jo kørt et sted hen, hvor de har det dårligere. De bliver kørt til udlandet, hvor medicinforbruget er mange gange højere, end det er i Danmark. Og til steder, hvor man har en dyrevelfærd, der ikke er på niveau med os.”

Produktionen lukker ned
Så længe der ikke er økonomi i at købe smågrise og fede dem op i Danmark, bliver der hverken bygget nye eller renoveret. Og det betyder, ifølge Jens Iversen, at produktionen før eller siden stopper, hvis ikke der fra politisk side sættes ind.

”Det siger sig selv, at så kan vi landmænd jo ikke mere. Akkurat som hvis du har en gammel spand af en bil, som du har besluttet dig for at den vil du ikke ofre flere penge på; jamen, så kører du i den indtil, den går i stå. Og sådan er det også med slagtesvinestaldene, ” lyder vurderingen fra Jens Iversen.

”Det er fuldstændig tosset, at man fra politisk side ikke gider samle de penge op, der ligger i den danske slagtesvineproduktion. Og jeg tror egentlig ikke, at politikerne overhovedet er klar over de konsekvenser, det har for produktionen og for bidraget til den danske økonomi. Alle de regler og byrder, som vi har fået, er jo ikke nogen, vi har fået i en samlet pakke. De er jo kommet drypvist – og ofte når en ny minister har skullet profilere sig. Så har vi fået en begrænsning her og en begrænsning der. Og nu er vi altså der, hvor vi ikke kan tåle mere. Hver gang, der kommer en ny stramning, sender det altså landmænd ud over kanten, og de må dreje nøglen om.”

Det er en trist udvikling, der sagtens kan stoppes. Faktisk er løsningen på problemet med eksporten af smågrise såre simpel.

”Hvis vi fortsat vil en slagtesvinproduktion i Danmark, så må politikerne altså se at komme ud af starthullerne, mens tid er, og give os de samme vilkår som vores kollegaer i udlandet, ” lyder opfordringen fra Jens Iversen.  

Her er erklæringen fra NNF, Bæredygtigt Landbrug og Agerskovgruppen:

Fællesudtalelse fra NNF, BL og Agerskovgruppen

Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.