Fødevareministeren fjerner landmænds kompensation for randzoner

Bæredygtigtlandbrug.dk erfarer, at fødevareminister Dan Jørgensen (S) mandag den 30. juni har indgået en aftale om tilskudsordning for randzoner gældende for 2015, hvor landmænd, der altså ikke længere har udsigt til at modtage kompensation for at have anlagt randzoner på deres jord, i nogle tilfælde vil kunne søge om tilskud til randzonerne

Det burde have været erstatning, men der blev kun lovet kompensation. Den er til gengæld ikke kommet endnu, og i stedet bliver det nu til et tilskud, som man skal ansøge om og ikke med sikkerhed kan få. Endnu et sort kapitel skrives den 30. juni i randzonefarcen, når endnu en hovsaløsning skal præsenteres. 

Den 1. august træder den nye randzonelov i kraft. Om blot én måned skal danske landmænd altså igen udlægge randzoner langs søer og vandløb, og for nogle er arealet med de af landmændene så forhadte randzoner vokset, da den nye lov inddrager flere vandløb end tidligere. 

Hos Bæredygtigt Landbrug er administrerende direktør, Bjarne Nigaard, fortørnet over, at de ansvarlige politikere i Folketinget endnu engang har valgt at se stort på landmændenes fortvivlede situation, der for mange betyder, at de må afstå fra at benytte den jord de lever af og ejer, uden at få noget til gengæld. 

”Tænk at man hellere som minister vil agere utroværdigt, løbe fra sine løfter og snyde folk for den flere gange garanterede kompensation, end at tage den rette beslutning og fjerne de randzoner, der alligevel ikke virker,” lyder det fra Bjarne Nigaard, og han ser for sig, at den nye tilskudsordning vil gøre det umuligt for en del landmænd at opnå kompensation for randzonerne, når aftalen træder i kraft i 2015. 

”Konklusionen er den helt enkle, at de garantier diverse fødevareministre har givet om, at de, der udlægger randzoner som minimum får kompensation, den garanti holder ikke. For i en proces, hvor der skal søges om et tilskud, vil der være nogle der falder ud. Der vil være folk, der har udlagt randzoner, som kommer til at kigge i vejviseren efter kompensation og tilskud.” 

”Det er derfor fuldstændig ubestrideligt, at fødevareministeren ikke holder det, der er lovet. Det er skammeligt at vi er kommet dertil, hvor man ud over politisk uenighed også kan konstatere helt faktuelt, at en minister ikke er til at stole på,” siger Bjarne Nigaard til bæredygtigtlandbrug.dk om det seneste kapitel i farcen om randzoneloven. 

”Det svarer jo til, at man indgår en aftale mod betaling i euro, som betaleren så på egen hånd laver om til betaling i argentinske pesos, for til sidst at ville foretage betaling i kubikmeter luft. De danske landmænd, der stadig synes de vil udlægge randzoner, vil jeg opfordre til, at de fremover forlanger, at fødevareministeren betaler kompensationen forud, hvis han vil forvente, at der skal udlægges randzoner.” 

Bæredygtigt Landbrug har i sit høringssvar omkring den nye randzonelov fastholdt, at der med randzonerne er tale om ulovlig ekspropriation. Bæredygtigt Landbrug er derfor fortsat imod randzoneloven i sin helhed.

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.