Endnu en tur i retten

Bæredygtigt Landbrug, Danske Svineproducenter og Landsforeningen for Danske Mælkeproducenter stævner Fødevarestyrelsen

Af Bjarne Nigaard, adm. direktør og jurist i Bæredygtigt Landbrug

Som vi allerede meldte ud samme dag, som Ombudsmanden kom med en redegørelse om, at de personfølsomme oplysninger om de landmænd, der har MRSA hos sig skulle offentliggøres, så betragter vi privatlivets fred som ukrænkelig – også på lande

Derfor har vi konkret arbejdet på, sammen med vores gode samarbejdspartnere i Danske Svineproducenter og Landsforeningen for Danske Mælkeproducenter, at vi skal have standset den respektløse behandling af ærligt arbejdende landbrugsfamilier.

Som konsekvens af myndighedernes indstilling til sagen, har vi besluttet endnu engang at gå rettens vej.

Jeg ved godt, det for mange kan lyde som galemandsværk endnu engang at stå op imod embedsværket og styrelsernes uudtømmelige folkehav, men nogle gange må man altså sige fra. Ikke bare halvt, men helt.

Derfor har vi sammen med vore samarbejdspartnere besluttet, at der skal indgives stævning mod Fødevarestyrelsen, hvor der nedlægges påstand om, at offentliggørelsen af personfølsomme oplysninger er lovstridigt. Stævningen blev sendt i går torsdag.

Jeg vil gerne understrege, at det ikke handler om at negligere et evt. reelt problem med MRSA. Men bekæmpelse af MRSA skal ikke ske med gabestoksmetoder. Det skal ske sagligt, og det er i den henseende fuldstændig unødvendigt at hænge navngivne personer ud i offentligheden. De relevante myndigheder og de konkret berørte personer har behov for viden, men MRSA går ikke væk af, at budskabet spredes for morskabs skyld.

Det er Danske Svineproducenter, der trækker det store læs i retssagen, og står som formel sagsøger. Vi er indtrådt i sagen som det, der hedder biintervenient (prøv lige at udtale dét 1½ time inde i høstfesten…), altså som enig i påstanden og som opbakning til sagsøger.

Det er oplagt, at Danske Svineproducenter er den formelle sagsøger, for der kan ikke rejses tvivl om deres retlige interesse (altså ret til at føre sagen) i en sag, hvor det er deres specifikke medlemmers interesser der står på spil.

Her kunne Bæredygtigt Landbrugs bredere medlemskreds måske åbne for en modpåstand fra statens side om, at vi ikke har ret til at blande os (altså ikke har retlig interesse) i en sag, der ikke vedrører alle vores medlemmer. Den udfordring er i kommet udenom på denne måde.

Det vigtige er, at vi står sammen i dansk landbrug, og at vi sender et tydeligt signal om, at her går det for vidt. Og det er Bæredygtigt Landbrug naturligvis – igen – en del af.

 

Foto: Mads Armgaard

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.