Chefjurist: Staten slår bak

Når staten har bedt om udsættelse på de verserende randzonesager, slår den bak, mener chefjurist Bjarne Nigaard, der samtidig påpeger, at udsættelserne giver anledning til nye spørgsmål

De er blevet meldt til politiet, haft randzonekontrolbesøg, modtaget officielle anklageskrifter og er blevet tildelt en dato, de skal møde op i retten og forsvare sig. De såkaldte randzonersyndere. Landmænd, der ikke ville finde sig i mere og derfor sagde stop og nægtede at udlægge jord med driftsmæssig værdi til udyrkede randzoner.

Men nu har anklagemyndigheden bedt om udsættelse. Sagerne skal simpelthen sættes i bero.  Og det kan kun tolkes på en måde, mener Bæredygtigt Landbrugs chefjurist, Bjarne Nigaard.

”Staten slår bak. Det er sådan, at de indtil nu har kørt frem med, at randzoneloven var gældende og den skulle overholdes og håndhæves, men nu slår de bak.”

Hvad ændringen kommer til at betyde er endnu en smule uklart.

Bjarne Nigaard fjord og mark-baggrund

”Det er et godt spørgsmål, hvad det betyder eller i hvert fald hvorfor de gør det her, for de har hele tiden sagt, at vi havde en gældende lov, men nu er begrundelsen for at stoppe sagerne, at der kommer en ny lov, fordi det ikke er hensigtsmæssigt at dømme efter en lov, der bliver lavet om indenfor kort tid. Men for det første ville myndighederne sagtens kunne nå at få en afgørelse den 25. juni 2014 i Thisted, som oprindeligt berammet, i god tid inden en ny lovs ikrafttræden til august. Man må jo have vurderet, at der ikke er grundlag for en domfældelse, og den del er da glædeligt, for det er vi så enige om,” påpeger Bjarne Nigaard og fortsætter:

”For det andet ændrer en ny lov, der halverer randzonearealet, ikke på det grundlæggende princip om, at der er tale om ulovlig ekspropriation. Det kan vi lige så godt få testet nu som senere.”

Det ligner efterhånden dumstædighed
Den seneste udvikling i hvad man efterhånden kan kalde randzonefarcen er altså, at myndighederne vil have sagerne stoppet. Den trinvise tilbagetrækning frem for at lytte til kritikerne og sløjfe loven helt, imponerer langt fra Bjarne Nigaard.

”Det her begynder at ligne en lille smule dumstædighed. Vi har en lov, som politikerne har erkendt var for svær at administrere, politimyndigheden siger, at folk ikke kan dømmes efter den og nogle tyske forskere slår fast, at der er minimal effekt af randzonerne. Så er det dumstædigt at holde fast. Og historien bliver ikke bedre af, at man ændrer, så det kun er halvt forkert. Tingene bliver jo ikke rigtige af, at de kun er halvt forkerte.”

Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk

Læs også:Tyske forskere: Randzoner har minimal effekt

Randzoner pløjes 8 april Asger Møller Madsen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.