BL: Tyske rapporter bekræfter, hvad vi hele tiden har sagt om randzoner

Direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen, glæder sig over to nye, tyske rapporter, der konkluderer, at der er minimal effekt af randzoner i drænede områder, som foreningen hele tiden har hævdet

Den anerkendte forsker Bernd Lennartz, der er professor i landbrugsvidenskab ved universitetet i Rostock, har været medforfatter på to rapporter, der viser, at de udskældte randzoner kun har minimal effekt på vandmiljøet.

Rapporterne ’Wirksamkeit von Gewässerrandstreifen auf Nitrateinträge in Oberflächengewässer gedränter Tieflandeinzugsgebiete” og ’Haben Gewässerrandxtreifen an einem gedränten Ackerstandort einen Einfluss auf die Nitratkonzentrationen im Grundvasser? – Eine Prozessstudie auf Feldebene in Mecklenburg-Vorpommern’ konkluderer, at effekten er minimal, for når et eventuelt overskud af nitrat-kvælstof og fosfor fra drænede marker løber ud i vandløb og grøfter, sker det igennem drænrørene.

Konklusionen er ikke overraskende for direktør Vagn Lundsteen.

”Det dokumenterer jo, hvad vi har fastholdt lige fra randzoneloven første gang blev fremlagt: At randzoner har minimal effekt på udvaskningen af kvælstof,” siger direktøren og fortsætter:

”Jeg har aldrig kunnet forstå, at man har kunnet medregne en effekt af randzoner på 51 kilo N pr. hektar, når udvaskningen fra landbrugsarealer i gennemsnit er under 20 kilo N pr. hektar. Nu har vi så fået bekræftet, at der ikke er nogen nævneværdig effekt af de randzoner, skiftende ministre ellers har besunget så højt.”

Naturambitioner kan opfyldes andre steder
Direktøren hæfter sig ved, at argumenterne for at fastholde randzonerne, selv i den reducerede udgave, der er udsigt til nu, svinder mere og mere ind.

”Hvis det handler om at få mere natur, kan vi jo nu konkludere, at de 50.000 hektar, som regeringen ønsker sig, lige så vel kan findes andre steder, hvor det har mindre dyrkningsmæssig værdi end randzonerne.”

For Bæredygtigt Landbrug er rapporterne velkomne argumenter til den kommende tids fortsatte kamp mod randzonerne, forklarer Vagn Lundsteen.

”Vi vil selvfølgelig tage rapporterne og deres konklusioner med os under armen, både når vi skal i retten om randzoner d. 25. juni og når vi fremadrettet har foretræde for udvalgene eller møder med politikerne.” 

Konklusion
I rapporten ‘Wirksamkeit von Gewässerrandstreifen auf Nitrateinträge in Oberflächengewässer gedränter Tieflandeinzugsgebiete’, skriver de tre forskere følgende i konklusionen:
 
“It is concluded that nitrate elimination in groundwater of buffer strips is of minor importance for the overall nutrient pollution of surface waters in systematically tile-drained landscapes.”

 

Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.