Han drak sgu vandet

Flere års lave drænvandsmålinger har nu fået en dansk landmand til at gøde efter normen som i Tyskland. Det belaster på ingen måde vandmiljøet, siger eksperter. Og landmanden selv, ja, han har fået sig en lille tår over tørsten

”Det smager godt. Det smager ligesom fra hanen derhjemme.”

Sådan lød det forleden, da landmand, Asger Møller Madsen, for åben skærm satte munden for glasset og drak af drænvandet fra sine marker ved Brovst i Nordjylland.

Smagningen skete til ære for TV2, der torsdag d. 3. april kunne servere den opsigtsvækkende historie om landmanden, der trods en gødningstilførsel som i Tyskland alligevel producerer så rent drænvand, at det kan drikkes.  

Midt i aftenskaffen og foran en måbende befolkning, stillede Asger tørsten med vand tappet direkte fra enden af drænrøret og fik dermed et vindue på omkring 45 sekunder til at fortælle danskerne om de snærende, danske gødningsregler. Regler, som drænvandsprøver fra blandt andre Asgers marker, nu slår tvivl om den miljømæssige effekt af.

Nitrat lavere end landsgennemsnittet
Selvom Asger Møller Madsen altså har gødet sine marker efter ligevægtsprincippet og derved har gødet med 37 procent mere end andre danske marker, så fastslår eksperter fra LandboNord, at der ikke er et højere indhold af nitrat i Asgers Møller Madsens dræn sammenlignet med drænvand fra marker gødet efter de stramme danske undergødskningsregler. Tendensen for begge typer af marker i LandboNords område er i det hele taget, at nitratudledningen er lav, og at udledningen er lavere end landsgennemsnittet.

Ifølge Asger Møller Madsen selv, drak han af vandet, fordi han ville vise den danske befolkning, at vandet fra de fleste danske marker, er så rent, at der ikke er mere at komme efter. Og ifølge TV2-indslaget bakkes landmanden nu op af LandboNord, der fastslår, at Asger Møller Madsens dyrkning er ’fuldt ud miljømæssigt forsvarligt’.

Har det fint
Selvom Asger forleden altså tog en tår, som de fleste sikkert ville have betænkt sig, kan Bæredygtigt Landbrug berette, at Asger Møller Madsen trives i bedste velgående.

”Jeg har det godt, min mave har det godt. Og jeg har ikke oplevet noget maveonde af nogen slags,. Det kan dog være jeg tilsætter en smule Ribena næste gang,” siger Asger Møller Madsen til Bæredygtigt Landbrug.

Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.