Forbedrede rammevilkår vigtigere end tilskud

Fødevareministeren giver millioner af kroner til investeringer i nye moderne stalde. Men det er ikke flere tilskud, men bedre rammevilkår, der er brug for, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug

50 millioner kroner. Så meget har fødevareminister Dan Jørgensen (S) nu afsat på budgettet til at sikre bedre farestalde for danske søer.

Men hos Bæredygtigt Landbrug er man ikke benovet over beløbet og ønsker ikke at tage imod fødevareministerens nye bevilling. Landbruget kan nemlig sagtens klare sig selv, hvis det får samme rammevilkår som i vore nabolande, lød det den 16. april fra direktøren i foreningen, Vagn Lundsteen, i DR2 Morgen.

Men gødningsnormer og rammevilkår, som eksempelvis i Tyskland, står ikke øverst på fødevareministerens ønskeliste. Dan Jørgensen fortalte således den 16. april på DR2 om sit syn på dansk landbrug, som han mener vil skabe mere forurening, hvis reglerne ligner de tyske.

Dan Jørgensen close up

’Det er ikke den måde, at jeg synes, vi skal forhandle på, at der bliver sagt; ’at okay, at hvis vi skal gøre noget for dyrevelfærden, så vil vi samtidig have lov til at forurene noget mere’ – det er sådan set, det han siger (Vagn Lundsteen, red.).  Vi vil gøde noget mere, så der kommer noget mere nærrigsstof ud i vores vandløb, så vi får noget mere iltsvind, hvis vi skal gøre noget mere for dyrevelfærden. Det vil jeg ikke være med til’, sagde Dan Jørgensen, der forinden havde afvist, at mødes i samme tv-studie, som Vagn Lundsteen.

Fødevareministeren sagde i samme ombæring, at danske landmænd ikke kan gøde som i Tyskland, da dansk landbrug er langt mere intensivt dyrket end det tyske, og at kravene til den enkelte landmand derfor nødvendigvis må være højere. ’Der er forskel på, om du smider en spand gylle i et badekar, eller om du smider en spand gylle i en swimmingpool’, sagde ministeren.   

Hvem spreder gylle?
Selvom billedet med badekaret kontra swimmingpoolen givet vis ikke er ment som et bevidst forsøg på at fremstille dansk landbrug i et dårligt lys, så mener Vagn Lundsteen, at fødevareministerens brug af sproglige billeder i dette tilfælde tegner et meget forvrænget billede af dansk landbrug.

Vagn 22. juli 2013

”Landmændene smider jo hverken en spand gylle i et badekar eller i en swimmingpool. Det er nogle forrykte billeder. Altså, hvis der er nogen, der spreder gylle i denne her debat, så er det i hvert tilfælde ikke landmændene, ” lyder reaktionen på udtalelsen fra Vagn Lundsteen.

”Det her handler jo ikke om, at nogen vil have lov til at forurene noget mere. Det handler om, at man vil have nogle vilkår, som man har i de lande, vi normalt sammenligner os med. Og det er blandt andet Tyskland. Og fakta er jo, at et forbundsland som for eksempel Schleswig Holstein har et landbrugstryk, der ligger over det danske. Så det er slet og ret ikke rigtigt at sammenligne Danmark med hele Tyskland og sige, at fordi vi har et mere intensivt landbrug, så skal vi reguleres hårdere. Schleswig Holstein har et mere intensivt landbrug og er reguleret knapt så restriktivt. Så Dan Jørgensens sammenligningen holder ikke. Hverken vand eller gylle.”

De strengeste krav
Dan Jørgensen er den 16. april i forbindelse med, at tilskuddet på 50 millioner til nye svinestalde blev præsenteret citeret for at sige, ”at Danmark får nogle af de strengeste regler vedrørende svin i EU,” og det argument vækker forundring hos Bæredygtigt Landbrug.

”Jeg har noteret mig, at fødevareministeren argumenterer for det her tiltag ud fra, at så opnår vi de strengeste regler på området i hele EU. De strengeste regler. Altså ikke de mest ambitiøse, ikke de mest dyrevenlige, ikke de mest proaktive – men simpelthen de strengeste. Det ved jeg ikke, hvad det er for en ambition, man har om at have en erhvervsregulering, der skal være den strengeste, ” siger Vagn Lundsteen.

Vagn Lundsteen frygter, at man med den symbolske bevilling overser danske landmænds store indsats for en god dyrevelfærd, hvor eksempelvis det lave medicinforbrug i danske svinestalde har fået stor ros i det tyske magasin ’Der Spiegel’ (Cutting Antibiotics: Denmark Leads Way in Healthier Pig Farming).

”Der er ikke nogen i landbruget, der siger, vi skal have dårlig dyrevelfærd. Vi ligger i forvejen på øverste hylde, hvad dyrevelfærd angår. Og nu vil man have det endnu højere op. Men at det i sig selv skal være en ambition at have den strengeste regulering, det synes jeg er besynderligt, og det konflikter med det arbejde, der pågår i finansministeriet, som skal sikre, at EU-regler og direktiver ikke overimplementeres i Danmark.”

Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.