BL: Det giver ingen miljømæssig mening at tage lavbundsjorde ud af drift

Regeringen har præsenteret forslag til at begrænse CO2-udslippet i stedet for den udskældte såkaldte brændeafgift, som man har valgt at droppe, men et af forslagene imponerer langt fra direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen

Regeringen vil tilbagerulle den udskældte forsyningssikkerhedsafgift, bedre kendt som brændeafgiften, men det vil betyde, at andre tiltag skal i spil for at kompensere for det ekstra CO2-udslip.

Ifølge Altinget.dk vil regeringen ’imødegå de øgede drivhusgasudledninger med kompenserende klimatiltag inden for affald-, landbrugs- og energispareområdet.’ Og det betyder konkret, at man vil etablere biocoveres på lossepladser og et nyt energisparesekretariat og desuden udtage lavbundsjorde.

Især det sidste undrer direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen.

”Jeg ved ikke, hvad det er, man vil opnå ved at tage lavbundsjorden ud af drift. Sidst vi talte om det, handlede det om kvælstofudledning, men her har det ingen effekt. Resultater fra Nordjylland, hvor landmand Carsten Søborg laver målinger i sine dræn, viser for eksempel, at de dyrkede arealer udleder mindre næringsstoffer end de udyrkede,” siger Vagn Lundsteen og fortsætter:

”Hvis landbrugsjord skal tages ud af drift, vil jeg mene, at det er på sin plads, at det dokumenteres, at jorden udleder mindre CO2 ved at være urørt end ved at være i drift. Indtil da mener jeg ikke, at det kan accepteres, at landmænd skal tage jord ud af drift.”

Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen