Jorderosion er ikke et problem i Danmark

Det slår mig gang på gang: Den store forskel på hvordan vi arbejder i Bæredygtigt Landbrug, og hvordan vores store søsterorganisation arbejder. Det nyeste eksempel jeg faldt over, er den såkaldte 12-graders regel eller Alpereglen, som den også kaldes. Selvom grundlaget for reglen reelt slet ikke har noget med bakker at gøre

Af Vagn Lundsteen, direktør Bæredygtigt Landbrug

Sagen er den, at Danmark i 2006 og 2010 har fået krav fra EU-Kommissionen om tilbagebetaling af samlet set 69 millioner i EU-støtte på grund af manglende GLM (God landbrugs og miljømæssig adfærd). Det gør selvfølgelig ondt i NaturErhvervstyrelsen. I forvejen skylder styrelsen EU ¾ milliard kroner på grund af lemfældig kontrol med brak- og udyrkede støtteberettigede arealer. 

Vagn sur i randzone top juli 2013

Der har ikke været nogen specifik dialog vedrørende erosion mellem Kommissionen og Danmark siden dette blev berørt i 2005-2006 og 2008-2010. Temaet var dengang, at Danmark ikke overholdt seks af ti GLM-krav. I dag er fire af de ti krav gjort frivillige. Regler for modvirkning af erosion er dog fortsat et af de krav, som medlemslandene skal forholde sig til. 

Sagen er den, at vi får reglen, fordi EU-revisionen kritiserer os for manglende regler til imødegåelse af erosion. Nu tænker folkene i NaturErhvervstyrelsen nok, at EU-kontrollen snart igen kommer forbi Danmark, da historien viser, at det sker med fire til fem års mellemrum, og derfor konstruerer man nu en ny hovsa-regel. Hos NaturErhvervstyrelsen tænker man, at man må gøre noget. Bare gøre et eller andet, så kommissionen kan se, at vi tager problematikken omkring erosion alvorligt. 

Peter Helmer-bakke

Alpereglen viser handlekraft i NaturErhvervstyrelsen, men den løser ikke opgaven. Til gengæld sætter den en lang række landbrugsfamilier i en meget alvorlig situation, hvor de nye hovsa-regler for berørte landmænd kan resultere i træk i EU-støtten. Med alpereglen kan landmanden nemlig trækkes i støtte via krydsoverensstemmelsesreglerne, så derfor er det af største vigtighed for Bæredygtigt Landbrug, at reglen fjernes fuldstændigt, da det i sammenhæng med KO-reglerne sjældent hjælper med mindre regelændringer. 

Tilsyneladende bygger reglen på en fejlfortolkning. Erosion har nemlig ikke nødvendigvis noget med bakker at gøre. Erosion er blandt andet muldflugt. Henvendelsen fra EU-revisionsretten skyldes, at Kommissionen var på besøg i Vestjylland en dag i maj 2011, hvor der var muldflugt. Efterfølgende har NaturErhvervstyrelsen fejlfortolket henvendelsen fra EU-Revisionsretten og lavet 12-gradersreglen uden at sikre sig, at den problematiske lov løser opgaven. Det gør den ikke, for jorderosion fra bakkede marker er ikke et problem i Danmark. 

Almindeligt godt landmandsskab havde løst opgaven
Jorderosion ikke er noget eksisterende problem i Danmark, hvorimod muldflugt kan være det, hvis tørke og hård vind rammer jorden i forbindelse med forårets jordbearbejdning. Skulle de danske regler om jorderosion have haft en positiv effekt, burde reglen altså have defineret, hvordan man forebygger muldflugt. Almindelig godt landmandsskab, som tidligere er defineret og kendt af kommissionen, havde løst opgaven uden brug af endnu et voldsomt bureaukratiserende indgreb, der vil kunne føre til, at en række danske landmænd kommer til at bryde loven – uden selv at være vidende om det. 

Man tager sig gang på gang til hovedet over NaturErhvervstyrelsens handlinger. Kunsten bliver nu at forklare en ligeglad fødevareminister, hvorfor 12-gradersreglen ikke virker i praksis. Men det kan vise sig at blive en stor opgave, specielt eftersom Landbrug & Fødevarer allerede er inde og forhandle om en opblødning af reglen. Hos Bæredygtigt Landbrug mener vi ikke, der er meget at diskutere; kære venner i L&F; reglen er ugyldig, og den er en misforståelse. Den skal væk. Den skal ikke forhandles men fjernes helt. 

Forvirrende signaler fra L&F
I november 2013 skriver Lone Saabye, L&F, til NaturErhvervstyrelsen, at: 

Derfor vil vi anbefale, at ministeriet tager sig tid til at tænke sig grundigt om, og ikke indfører kravet allerede i 2014, hvis det ikke kan undgås at indføre et krav på jorderosion i Danmark. Det er helt centralt, at et eventuelt krav indrettes på en fornuftig måde. Vi anbefaler således, at et krav om jorderosion tidligst indføres fra 2015, når der i forvejen skal justeres i forbindelse med reformen af EU’s landbrugspolitik.  

Hos Landbrug & Fødevarer mener man altså officielt ikke, at alpereglen er forkert, eller at den er skabt på et forkert grundlag. Hos L&F mener man blot, at de restriktive anslag mod danske landmænd skal udsættes til 2015. Hos den store landbrugsorganisation gør man som følger: I stedet for at sætte sig ind i den faglige baggrund og forfølge denne, fremsættes hurtigt en lang række kompromisforslag, der skal mildne effekten af reglen. Ingen undersøger baggrunden for reglen eller fagligheden i denne. 

Ak ja. Sådan arbejder vi så forskelligt. Hos Bæredygtigt Landbrug ville vi aldrig indgå et forlig på en ikke faglig baggrund. Måske det snart var på tide, at L&F er sig sit ansvar bevidst, og går bort fra den konfliktsky forhandlingstaktik, der nu igennem 26 år har været kendetegnet for Axelborgs linje i de politiske forhandlinger. 

Bæredygtigt Landbrug kræver at alpereglen fjernes helt og aldeles. Loven virker ikke efter hensigten, og den er endnu et tegn på en grov fejlimplementering af EU-regler i Danmark.

Læs også: Landmand ramt af 12-graders regel: Der er intet fagligt belæg

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen