Hele BL-bestyrelsen tager til åbent samråd

Onsdag er både fødevareministeren og miljøministeren indkaldt i åbent samråd om opretholdelsen af randzonerne og hele Bæredygtigt Landbrugs bestyrelse kommer til at deltage sammen med direktøren og chefjuristen

Når fødevareminister Dan Jørgensen (S) og miljøminister Kirsten Brosbøl (S) onsdag er indkaldt til åbent samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om opretholdelsen af randzonerne, kan Bæredygtigt Landbrugs direktør Vagn Lundsteen ikke se noget mere vigtigt.

De to ministre bliver nemlig bedt om at redegøre for, hvorfor regeringen holder fast i randzonerne.

”Det er et af de vigtigste samråd. Der er ikke noget, der er vigtigere end spørgsmålet om randzonerne, som vi har kæmpet imod siden de blev indført, og nu er det på tide at få lukket den diskussion og få randzonerne taget af bordet,” siger Vagn Lundsteen.

Inddragelse
Erling Bonnesen (V) og Leif Mikkelsen (LA) har ud over spørgsmålet om randzonerne desuden tilføjet et spørgsmål:

”Ministrene bedes endvidere redegøre for, hvorvidt det faktum, at landbruget har reduceret kvælstofudledningen uden tvang vil betyde, at regeringen fremover i højere grad vil inddrage landbruget i beslutningsprocesser om miljøforbedringer på landbrugsområdet og i givet fald hvorledes denne inddragelse vil ske.”

Det er et væsentligt tillægsspørgsmål, mener direktør Vagn Lundsteen, der ser frem til at høre ministrenes svar.

”Landbruget har vist, at vi gerne yder en indsats og passer på miljøet. Det er for vores alles bedste. Det er glædeligt, at der nu er politikere, der kan se, at indsatsen bør have en belønning i form af indflydelse og samarbejde. Vi håber, at ministrene kan se, at landbruget fremadrettet skal være samarbejdspartner og inddrages, frem for prygelknabe og syndebuk.”

Direktøren vil selv deltage ved samrådet, hvor han ikke alene får selskab af foreningens chefjurist, Bjarne Nigaard, men også samtlige syv bestyrelsesmedlemmer.

”Det er som sagt et vigtigt samråd, og derfor prioriterer vi meget højt at være til stede,” forklarer direktøren og fortsætter:

”Signalværdien er jo stor, når man kommer i samlet flok og stiller fuldt hold. Vi kommer i så stort mandtal for at signalere vigtigheden af spørgsmålet og for at vise et samlet BL, for det er ikke noget vigtigere end randzonespørgsmålet.”

Direktøren opfordrer derfor også Landbrug & Fødevarer til at møde talstærkt op til samrådet.

”Selvom deres modstand mod randzonerne måske ikke har været lige så entydig og synlig som vores, er det vigtigt at vise politikerne, at vi står sammen om modstanden mod virkemidler, der ikke har en målbar effekt eller er nødvendige.”

Samrådet, der er indkaldt på foranledning af Erling Bonnesen (V) og Leif Mikkelsen (LA), tager udgangspunkt i en artikel fra Jyllands-Posten, hvor det oplyses, at landbruget har reduceret kvælstofudledningen med 7.000 ton mere end Naturstyrelsen forudsatte, og derfor bedes ministrene ’redegøre for, hvorfor regeringen fortsat anser det for nødvendigt at opretholde de gældende regler om randzoner’, som der står i samrådsspørgsmålet. Samrådet afholdes på Christiansborg onsdag kl. 14.30.

Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.