Bjarne Nigaard: Vandplanerne er bygget op som et luftkastel

Rigsrevisionen og Statsrevisorerne skyder i en ny beretning grundlaget for vandplanarbejdet i sænk. Hos Bæredygtigt Landbrug er chefjurist Bjarne Nigaard ikke overrasket over den hårde kritik af vandplanerne, og han opfordrer nu miljøministeren til at erkende, at Danmark aldrig får færdiggjort første generations vandplaner

Den 19. marts kom Rigsrevisionen med en beretning til Statsrevisorerne om vandplaner, som Statsrevisorerne efterfølgende også har knyttet sine bemærkninger til. Konklusionerne fra de to uvildige undersøgelsesinstanser er ikke til at tage fejl af: Vandplanlægningen i Danmark sejler ukontrolleret rundt.

”På godt dansk står der, at hele arbejdet er baseret på uigennemskuelige og visse steder direkte fejlagtige tal”, fortæller Bæredygtigt Landbrugs chefjurist Bjarne Nigaard. ”Hele den planlagte indsats er simpelthen bygget op som et luftkastel. Uden realitet og faktuel viden bag de påtænkte indsatser. Og det er selvfølgelig ikke forvaltningsretligt holdbart, at man træffer beslutninger ud fra sådan et mangelfuldt grundlag. Med fare for at lyde bedrevidende, så er det præcist én af de anker som Bæredygtigt Landbrug har fremført under hele processen, senest i sit høringssvar kort før jul sidste år.”

Bjarne Nigaard peger på, at der ud over Bæredygtigt Landbrugs, flere andre interesseorganisationers og en hel del kommuners kritik af vandplanprocessen, nu er hele tre ret magtfulde instanser, der har rejst voldsom kritik af forløbet og resultaterne.

”EU-Kommissionen har for få uger siden varslet at Danmark trækkes for EU-Domstolen på grund af manglende overholdelse af Vandrammedirektivet, fordi der ikke er gyldige vandplaner. Og nu har både Rigsrevisionen og Statsrevisorerne med temmelig store bogstaver påtalt, at skueprocessen omkring høring og inddragelse har været en tom skal, men også at planerne i sig selv har været decideret indholdsløse og fejlagtige i sit udgangspunkt. Det er godt nok noget af en bredside til Miljøministeriet. Men desværre er den ikke ufortjent”

Hans anbefaling til Miljøministeren om hvad der nu skal ske, er temmelig enkel:

”Ministeren bør være så fornuftig, at hun tager tæskene ved EU-domstolen, erkender at Danmark aldrig får førstegenerationsvandplaner, dropper det videre arbejde med de mange høringssvar og den ressourcetunge proces for at kunne vedtage førstegenerationsvandplaner, der kun skulle virke i et lille års tid,” foreslår Bjarne Nigaard, og fortsætter: ”Samtidig skal hun annullere det hidtidige og lige så fejlbehæftede arbejde med anden generation, og lade arbejdet begynde helt forfra, med reel inddragelse af faglig korrekt viden og af de berørte interessenter, samt få udarbejdet et opdateret grundlag for processen, i form af nyere og mere korrekte baggrundsdata, altså fx en korrekt basisanalyse.”

Han frygter, at ministeren og Naturstyrelsen vil forsøge at lappe på tingene, ved at melde ud, at de siden arbejdet med første generation har fået bedre styring og bedre viden ind i processen.

”Men det er jo ganske enkelt ikke korrekt. Vi er allerede godt i gang med processen for anden generation vandplaner og har været det længe. Udgangspunktet for det arbejde har været akkurat det samme som for første generation. Og dermed rammes det også af Rigsrevisionens og Statsrevisorernes kritik. Hvis ministeren går videre med anden generation som om intet var hændt, er det efter min mening en meget alvorlig tilblivelsesmangel, som kommer til at betyde, at også dette arbejde bliver spildt, fordi de vandplaner der kommer ud af det, med meget stor sandsynlighed vil blive kendt ugyldige”

Lidt positivt kan Bjarne Nigaard dog nævne.

”Jeg er rigtig glad for, at vi fik opretholdt klageadgangen omkring vandplaner sidste efterår, da den daværende miljøminister forsøgte at fjerne den. For det her viser da om noget, at klageadgangen har sin berettigelse”.

Uddrag af konklusionen fra Rigsrevisionen

”… Rigsrevisionen finder, at Miljøministeriet ikke planlagde og styrede 1. generation af vandplaner med tilstrækkeligt fokus på at sikre, at vandplanerne blev udarbejdet på et gennemsigtigt grundlag og til tiden. Miljøministeriet anvendte i forberedelsesfasen et datagrundlag, som fra begyndelsen var uensartet, ikke var opdateret og på nogle områder direkte var fejlbehæftet. Datagrundlaget var bl.a. baseret på data, som gik tilbage til perioden 2001-2004 og i nogle tilfælde før.

Rigsrevisionen finder, at Miljøministeriet på flere områder har anvendt erfaringerne fra 1. generation af vandplaner i forberedelsen af 2. generation …

Rigsrevisionen finder, at Miljøministeriets fortsatte arbejde med vandplanerne er risikofyldt.

Miljøministeriet skal således færdiggøre 1. generation af vandplaner samtidig med forberedelsen af 2. generation. Rigsrevisionen finder tillige, at der er en betydelig risiko for, at målet om god tilstand i alle danske vandområder senest i 2015 – som det er fastlagt i EU’s vandrammedirektiv – ikke kan nås. …”

Vandløb_stort

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen