Bæredygtigt Landbrug udelukkes igen, igen

Fødevareminister, Dan Jørgensen, inviterer i denne uge landbruget og en række interesseorganisationer til topmøde omkring velfærden i de danske svinestalde. Trods utallige henvendelser og opfordringer, er Bæredygtigt Landbrug ikke inviteret, og det får jurist Bjarne Nigaard til at undre sig

’Årets Dyreven 2013’ og fødevareminister Dan Jørgensen (S) inviterer nu landbrug, forskere, detailhandel og dyrevelfærdsorganisationer til topmøde om svinevelfærd torsdag den 13. marts 2014. Et møde, hvor parterne i fællesskab skal finde løsninger på svineproduktionens udfordringer med bl.a. halekupering, kastration og pattegrisdødelighed.

Bæredygtigt Landbrug, der bl.a. repræsenterer flere tusinde svineproducenter, ønsker også at deltage i topmødet og har derfor ad flere omgang rettet henvendelse til fødevareministeriet med henblik på at deltage.

I dag, mandag, kom så det endelige svar på de mange henvendelser, hvor fødevareministeren afviser Bæredygtigt Landbrugs deltagelse i svinemødet med den begrundelse, at formanden ikke overholder Randzoneloven, samt at foreningen opfordrer til lovbrud.

Dermed adopterer Dan Jørgensen den linje, som tidligere miljøminister, Ida Auken, lancerede, da hun tilbage i september 2012 udelukkede Bæredygtigt Landbrug for deltagelse i vandtopmødet på Lykkesholm på Fyn med samme begrundelse. En begrundelse som nuværende miljøminister, Kirsten Brosbøl (S), med næsten identisk ordlyd som afslaget fra fødevareministeriet, også bruger, da hun forleden afslog at mødes med foreningen (læs afslagene på Bæredygtigt Landbrugs invitationer fra henholdsvis fødevareministeriet og miljøministeriet her).

Ingen dømt for overtrædelse af Randzoneloven
Hos Bæredygtigt Landbrug mener chefjurist Bjarne Nigaard ikke, at begrundelsen er holdbar, da der endnu ikke er landmænd, der er dømt for overtrædelse af Randzoneloven.

”Det er da rigtigt, at Bæredygtigt Landbrug har den opfattelse, at randzoneloven er grundlovsstridig. Det har vi ved flere lejligheder argumenteret for. Og netop derfor, har vi valgt at stævne staten med henblik på at få spørgsmålet afgjort ved domstolene. Akkurat som Danmarks anden store landbrugsorganisation har valgt at gøre, ” lyder det fra Bjarne Nigaard.

Sammen med sine alliancepartnere – Danske Svineproducenter og Danske Malkeproducenter – repræsenterer Bæredygtigt Landbrug over 70 procent af den danske landbrugsproduktion. Det er således en væsentlig del af landbrugserhvervet, som ministeren med afvisningen udelukker. Og det er ifølge Bjarne Nigaard problematisk.

”Jeg håber ikke, der er uenighed om, at det alene er domstolene, der har kompetencen til endeligt at afgøre hvorvidt, det er ministerens eller vores tolkning af randzonelovens lovlighed, der er korrekt.”

”Der endnu ikke er truffet en eneste afgørelse ved en domstol om, at randzoneloven er gyldig og lovlig. Der er ligeledes ikke en eneste person, os bekendt, der er dømt for at have overtrådt randzoneloven” siger Bjarne Nigaard, der mener, at fødevareministeren med den aktuelle udelukkelse bevæger sig på kanten af sine beføjelser.

”Der er ingen landmænd, der på nuværende tidspunkt er dømt, og derfor er det specielt ærgerligt, at ministeren ønsker at fravælge ikke blot at mødes med, men også at invitere til arrangementer, overfor en så afgrænset gruppe af borgere. For mig at se, minder denne udelukkelse om et brud på princippet i Grundlovens § 3, der netop sikrer, at ministeren ikke agerer som den dømmende instans, ” lyder den fortsatte anke fra Bjarne Nigaard.

”Og det virker unægtelig underligt, at fødevareministeren ikke vil mødes med Bæredygtigt Landbrug, mens andre ministre i samme regering ikke har fundet anledning til negativ forskelsbehandling, og at der de facto er gennemført møder mellem disse og Bæredygtigt Landbrug, ” lyder det fra Bjarne Nigaard, der efterlyser en både stats- og forvaltningsretlig hjemmel til den fortsatte ekskludering fra ministeren.

 

Læs også artiklen ’Lene Espersen: Ida Aukens eksklusion er ikke en regering værdig’

/nyheder/2012/lene-espersen-%28k%29-ida-aukens-eksklusion-er-ikke-en-regering-vaerdig

 

Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen