Bæredygtigt Landbrug til fødevareministeren: Inviter nu hele erhvervet, Dan!

Mens fødevareministeren denne uge inviterer landbruget til dialog om velfærden i de danske svinebesætninger, må Bæredygtigt Landbrug igen se til fra sidelinjen, mens vigtige beslutninger og nye tiltag omkring svineproducenternes fremtid og udfordringer drøftes. Direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen, mener det er på høje tid, at diskriminationen af Bæredygtigt Landbrug ophører.

Det er godt halvandet år siden, Bæredygtigt Landbrug første gang måtte se til på afstand af mødebordet, mens tidligere miljøminister, Ida Auken (tidligere SF), drøftede vandplaner og deraf indflydelse på dansk landbrug med en række udvalgte organisationer og interessenter.

Eksklusionen skete efter, foreningens formand, Flemming Fuglede, til radio havde udtalt, at han ville lade den sunde fornuft råde i forholdet til randzoner. En udtalelse, der prompte udløste en straf i form af blacklist til foreningen, der nu ikke længere kunne mødes med ministrene på området eller deltage i faglige møder og lignende, hvor landbrugets fremtid blev drøftet.

Eksklusionen holder ved
Dengang var det Ida, der sad ved roret. Siden er både miljø- og fødevareministerposterne skiftet ud. Men selvom persongalleriet altså i dag er et andet, og både Auken og Gjerskov har fået andre opgaver på Christiansborg, så holder eksklusionen af Bæredygtigt Landbrug stadig ved.  Og senest har både miljøminister, Kirsten Brosbøl, og fødevareminister, Dan Jørgensen, afvist at mødes med foreningen med henvisning til de samme argumenter om randzonevægring, som Ida Auken lancerede.

Hos Bæredygtigt Landbrug mener direktør, Vagn Lundsteen, at det udelukkende er retten, der skal afgøre, hvorvidt, der er tale om lovbrud eller ej, når landmænd afviser at anlægge randzoner. Og han ærgrer sig derfor over den fortsatte eksklusion, der betyder, at foreningen heller ikke kan deltage i denne uges svinetopmøde, der netop omhandler svineproducenternes udfordringer og løsninger på disse.

”Med vores alliance med både svine- og mælkeproducenterne repræsenterer vi op mod 70 procent af erhvervet. Vores egen medlemmer tæller mere end 4.000 fuldtidslandmænd, og med eksklusionen, der åbenbart kan fortsætte i det uendelige, er det altså en pæn stor gruppe, som fødevareministeren fortsat ønsker uden for indflydelse, ” siger Vagn Lundsteen, der mener, den ministerielle straffeaktion minder om en bekvem magtdemonstration uden lovlig hjemmel.

”Vi vil absolut gerne med til det svinetopmøde, men det tyder på, at Dan Jørgensen i lighed med sin forgænger har valgt kun at invitere vennerne. Og altså ikke dem, som måske kunne komme med nogle lidt mere interessante og visionære synspunkter, ” lyder det fra Vagn Lundsteen, der kun har denne opfordring til fødevareministeren:

”Jeg og resten af Bæredygtigt Landbrug opfordrer Dan Jørgensen til at invitere hele erhvervet. Alene i vores bestyrelse har vi tre gode svineproducenter, som er både dygtige, innovative og meget langt fremme i skoene, hvad angår nytænkning. Så det er jo vanvittigt, at de ikke er repræsenterede under det kommende topmøde.”

”Det ville klæde ministeren ikke blot lægge sig i slipstrømmen på Aukens meget lidt nuancerede straffeaktion. Er der begået noget ulovligt, skal domstolene nok udmåle en eventuel straf. Dem om det. Men indtil da bør ministeren træde i karakter og invitere hele det samlede landbrugserhverv. Både dem, der klapper – og dem, som ikke klapper”.

Læs også artiklen ’Lene Espersen: Ida Aukens eksklusion er ikke en regering værdig’

/nyheder/2012/lene-espersen-%28k%29-ida-aukens-eksklusion-er-ikke-en-regering-vaerdig

Læs også artiklen ’ Bæredygtigt Landbrug udelukkes igen, igen’

 

Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.