Danmark slæbes i EU-retten for manglende vandplaner

Efter at Danmark er indbragt for EU-Domstolen for manglende vandplaner, står vi igen tilbage med den oplevelse, at havde man dog bare lavet nogle mindre ambitiøse, mere rigtige og mere enkle vandplaner, så havde Danmark sluppet for en retssag, og de danske lodsejere havde ikke frygtet for oversvømmelser og forsumpning

Af Vagn Lundsteen, direktør Bæredygtigt Landbrug   (Foto: Anders Knudsen)

Tidligere miljøminister Ida Auken (R) traf en fatal beslutning, da hun mod al fornuft trumfede igennem, at de ellers ugyldige vandplaner, igen blev præsenteret med små ændringer. Hun burde have tænkt sig om. Hun burde have taget en dyb indånding og tænkt: ’Hvad er odds for, at jeg får disse vandplaner igennem, så de kan nå at virke inden de nye vandplaner skal virke fra 2015?’.

Vagn nytårstale 2013-14

Både Landbrug & Fødevarer og Bæredygtigt Landbrug har stævnet de første vandplaner som værende ulovlige. Ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om planernes ugyldighed den 4. december 2012, faldt retssagerne til jorden.

Men Bæredygtigt Landbrugs stævning ligger stadig i Vestre Landsret, klar til at blive genoptaget, så snart planerne igen er vedtaget, hvis de ikke er ændret væsentligt i forhold til det nuværende udkast. Skulle det ske, at vandplanerne mod vores forventning ligger klar til implementering i 2014, hvilket højst sandsynligt tidligst kan ske til oktober eller november, så vil planerne blot være virksomme frem til kalenderbladet vendes til et nyt sæt vandplaner i 2015. 

Tag nederlaget som en mand
Bæredygtigt Landbrug vil opfordre miljøminister Kirsten Brosbøl (S) til at erkende nederlaget angående vandplanerne. Erkend, at skiftende regeringer i Danmark har fejlet med hensyn til at få ført vandplanerne ud i livet som EU forlanger. Tag straffen fra EU som en mand, og sørg så for, at de planer, der skal gælde fra 2015 lever op til alle vandrammedirektivets krav om målbarhed og realisme. 

Presser regeringen de nuværende planer igennem i de sidste måneder af 2014, så vil vi opleve store problemer i forhold til vandløbsklassifikationen. Danske smågrøfter skal ifølge de nuværende danske planer blot være gode nok til at smådyr og planter kan leve i dem, men fra 2015 bliver det et krav, at vandløb med god økologisk tilstand skal kunne være hjemsted for eksempelvis ørreder. Det kommer aldrig til at ske i de fleste udpegede vandløb, hvor lav vandgennemstrømning og mudret bund er mere reglen end undtagelsen. 

Regeringen bør stå skoleret og betale bøden, og så skal Kirsten Brosbøl sørge for, at de nye planer fuldt og helt lever op til EU’s krav. Hverken mere eller mindre. Det er desuden urimeligt, at Naturstyrelsens medarbejdere på samme tid skal arbejde med 1. og 2. generations vandplaner. Og det er der en god grund til. 

 1. generation af vandplanerne er grundlaget for 2. generations vandplaner. Når nu 1. generation igen bliver erklæret ugyldige, hvad så med 2. generation vandplaner? Skal de så også gå om igen?

Vi vil endnu en gang anbefale regeringen at trække vandplanerne tilbage og i stedet sende nye og gyldige vandplaner på banen, som lever op til vandrammedirektivet. Alternativt ligger Bæredygtigt Landbrugs stævning og venter i Vestre Landsret, klar til endnu en gang at få erklæret vandplanerne ulovlige. 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.